Gå til indhold

August 2020

I denne udgave af 'Nyt om arbejdsskade' får du seneste nyt om arbejdsskadeområde. Du kan bl.a. læse en artikel om, at vi selv fører retssager på arbejdsskadeområdet, og om hvordan vi løbende arbejder med kvaliteten af vores sagsbehandling i arbejdsskadesager. Vi har udsendt to nye principmeddelelser, og så udbyder vi en lang række kurser på området. God fornøjelse.

Ankestyrelsen fører selv retssager på arbejdsskadeområdet
I kølvandet på regeringens beslutning i 2017 om at statslige institutioner skal konkurrenceudsætte indkøb af juridiske ydelser, har Ankestyrelsen besluttet selv at føre retssager på arbejdsskadeområdet. Fra januar 2018 og frem til nu har vi hjemtaget og skal selv møde i 265 ud af 518 retssager på området.

Læs mere i artikel på ast.

Ankestyrelsen arbejder løbende med kvaliteten af vores sagsbehandling
I arbejdsskadesager er udtalelser fra vores lægekonsulenter et centralt redskab, fordi de lægelige oplysninger i sagen er en vigtig del af grundlaget for vores afgørelse. Derfor er det vigtigt, at vi stiller lægekonsulenterne de rigtige spørgsmål. Vi måler på kvaliteten af både spørgsmål og svar.

Læs om vores arbejde med kvalitet i sagsbehandlingen

Principmeddelelse 14-20 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - midlertidig afgørelse
Principmeddelelsen fastslår: Hvis et indtægtstab som følge af en arbejdsskade er lidt mindre end 15 procent, kan tilskadekomne i visse tilfælde alligevel tilkendes erstatning for tab af erhvervsevne på 15 procent. Det forudsætter dog, at der er dokumenteret et blivende indtægtstab af nogen betydning. Dette gælder også, selvom erstatningen for tab af erhvervsevne er tilkendt midlertidigt.

Se principmeddelelse 14-20 på Retsinformation

Principmeddelelse 13-20 om arbejdsskade - erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling
Principmeddelelsen fastslår: Selvstændige erhvervsdrivende har ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag efter to ugers sygdom. Den selvstændige skal anmelde sygefraværet senest tre uger efter første fraværsdag, det vil sige en uge efter sygedagpengerettens indtræden. Selvstændige erhvervsdrivende kan dog tegne en sygedagpengeforsikring, som giver ret til sygedagpenge fra kommunen fra første eller tredje fraværsdag.

Se principmeddelelse 13-20 på Retsinformation


Ankestyrelsens årsopgørelsen for sagsbehandling 2019
I årsopgørelsen kan du læse nøgletal for Ankestyrelsens sagsproduktion i 2019. I tabel 2.1 fremgår tal for afgjorte arbejdsskadesager fra 2017-2019. Tabel 3.11 viser indkomne arbejdsskadesager fra 2017-2019, og tabel 4.21 og 4.22 viser den gennemsnitlig sagsbehandlingstid fra 2017-2019, hvor tabel 5.23 viser sagsudfald for arbejdsskadesager i 2019.

Se årsopgørelsen 2019

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på arbejdsskadeområde? Tilmeld dig ét af vores åbne betalingskurser. Nedenfor kan du se et lille udpluk.

Grundlæggende kursus om erhvervsevnetab og årsløn, 27. oktober i København

Det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager, 12. november i Horsens

Temakursus om psykiske arbejdsskader, 18. november i København

Se alle kurser på arbejdsskadeområdet

Husk du også kan deltage i vores gratis webinarer eller se en fim af et allerede afholdt webinar.

Filmene kan ses på vores hjemmeside

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring