Nyheder 2014

Her kan du finde nyheder fra Ankestyrelsen 2014

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

06.01.2015

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i seks principielle sager om sanktioner på kontanthjælp og uddannelseshjælp og tilbud efter serviceloven om aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse

Ankestyrelsen afgjorde lidt færre afgørelser om arbejdsskader i 2013

18.12.2014

Der blev afgjort lidt færre klagesager om arbejdsskader i Ankestyrelsen i 2013 end i 2012. Det viser den nye årsstatistik for 2013. Den nye statistik viser også, at flere forsikringsselskaber klager.

Temadage om kriminalitetstruede børn og unge

12.12.2014

Ankestyrelsen og Socialstyrelsen holder temadage om tendenser og udvikling i kommunernes indsats over for børn og unge, der er mistænkt for kriminalitet.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen december 2014

10.12.2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 12 principielle sager bl.a. om revalidering, personlig assistance, socialpædagogisk bistand og sygedagpenge

Stabilt antal tilkendelser af førtidspension i de tre første kvartaler af 2014

04.12.2014

Ankestyrelsens nyeste tal for førtidspension viser en stabil udvikling i antallet af tilkendelser.

Nu offentliggør Ankestyrelsen nye nøgletal for udsatte børn og unge

27.11.2014

Ankestyrelsens nye nøgletal for udsatte børn og unge viser blandt andet, at der fra 2010 til 2013 har været et fald i antallet af sammenbrudte anbringelser.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen om hjemmetræning og botilbud

26.11.2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i to principielle sager om træning af et handicappet barn i hjemmet og to om botilbud til borger med nedsat funktionsevne.

Ankestyrelsen får ret i afgørelse om slagteriarbejders tabte erhvervsevne

24.11.2014

Retten i Glostrup har givet Ankestyrelsen ret i en afgørelse om, hvor meget erhvervsevne en slagteriarbejder havde mistet efter en arbejdsskade.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen november 2014

19.11.2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i ni principielle sager heraf fire om førtidspension, forsorgshjem, efterværn og botilbud.

Landsretten enig i vurdering af men efter knæskade

17.11.2014

En kvinde kom ud for en ulykke på arbejdet. Ankestyrelsen vurderede, at arbejdsskaden førte til et varigt men på fem procent. Landsretten er ved ny dom kommet frem til samme konklusion.

Effektivt samarbejde kan forhindre udsættelse af lejere

11.11.2014

Landets kommuner har pligt til at reagere, når en udsat borger er i fare for at blive sat ud af sin bolig. En ny undersøgelse fra Ankestyrelsens viser, at kommunerne stort set får besked om alle udsættelsessager og de fleste gange følger op på det. Men tit er det svært for kommunen at få kontakt med lejeren.

Flere kommuner har retningslinjer for administrationen af de nye regler for hjælp til tandbehandling

07.11.2014

Ankestyrelsens landsdækkende spørgeskemaundersøgelse viser, at mere end 2/3 af kommunerne har udarbejdet interne retningslinjer for administrationen af den nye mulighed for hjælp til tandbehandling. Samtidig oplever 2/3 af kommunerne udfordringer forbundet med denne administration.

Ankestyrelsen sender nu breve direkte til digitale postkasser

31.10.2014

Borgere, myndigheder og samarbejdspartnere får nu post fra Ankestyrelsen direkte i deres digitale postkasser. På den måde kommer svar og afgørelser meget hurtigere frem.

Færre anbragte børn og unge i 2013

30.10.2014

Ankestyrelsens årlige statistik om anbringelser viser, at der blev anbragt færre børn og unge i 2013 end året før.

Ny guide til kommuner om nomadefamilier og lukkede familier

27.10.2014

En ny guide vejleder kommunale sagsbehandlere til arbejdet med børn og unge i lukkede familier og nomadefamilier. Det er Ankestyrelsen, der står bag guiden.

Kommuner følger de nye regler i de fleste sager om bevilling af fleksjob og ressourceforløb

22.10.2014

Landets kommuner kommer næsten altid frem til de rigtige vurderinger i sager, hvor borgeren får et ressourceforløb eller andre indsatser end fleksjob eller ressourceforløb. I to ud af tre sager om fleksjob er vurderingerne rigtige. Det viser en undersøgelse fra Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen får ret i, at psykiske lidelser ikke skyldtes arbejdsskade

21.10.2014

En borger mente, at en arbejdsskade havde givet psykiske gener. Derfor skulle både erstatningen og godtgørelsen værre større, end Ankestyrelsen havde afgjort. Landsretten er enig i Ankestyrelsens vurdering.

Ankestyrelsen skal anerkende albueskade som en erhvervssygdom efter dom

15.10.2014

En borger fik i forbindelse med sit arbejde en lammelse i albuen. Det er en erhvervssygdom, og det skal Ankestyrelsen anerkende, slår landsretten fast.

Ny samling af nøgletal viser tendenser for integration og ligestilling

03.10.2014

Som noget nyt samler Ankestyrelsen nøgletal på udvalgte sociale områder for at vise aktuelle tendenser.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen september 2014

01.10.2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i otte principielle sager om kontanthjælp, erhvervsevnetab, bilstøtte, hjælpemidler og børnepasning

Det danske adoptionssystem set med brugernes øjne

25.09.2014

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen belyser adoptanters og adopteredes oplevelse af det danske adoptionssystem.

De fleste plejefamilier og kommuner er tilfredse med deres samarbejde

15.09.2014

Ankestyrelsen har gennemført en større undersøgelse af plejefamilieområdet for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Undersøgelsen viser, at hovedparten af kommuner og plejefamilier er tilfredse med deres samarbejde. Nogle mener også, at samarbejdet kan blive bedre.

Kommuner får færre bemærkninger fra revisionen

11.09.2014

Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale beretninger fra revisorerne for 2012 er nu klar. Gennemgangen viser, at kommunerne får færre bemærkninger fra revisoren i beretningerne.

Nu holder Ankestyrelsen i Aalborg også møder i sager om anbringelse af børn

10.09.2014

Fremover skal børn, forældre og advokater fra Midt- og Nordjylland ikke rejse så langt for at mødes med Ankestyrelsen. Tidligere blev alle møder holdt i København, men Ankestyrelsen i Aalborg holder nu møder i en række børnesager.

Ankestyrelsen offentliggør som noget nyt statistik om blandt andet børnebidrag

03.09.2014

Fremover udsender Ankestyrelsen tal for afgørelser i klagesager på familieområdet. Tallene vil blive opdateret hvert kvartal, og denne gang viser statistikken blandt andet, at over halvdelen af afgørelserne handler om børnebidrag.

Færre borgere under 40 år får nu tilkendt førtidspension

27.08.2014

I andet kvartal 2014 fik færre borgere under 40 år tilkendt førtidspension. Det viser seneste statistik fra Ankestyrelsen.

Færre ansøgninger om handicapbil i 2013

26.08.2014

Årsstatistikken for 2013 viser et fald i antallet af ansøgninger om støtte til køb af handicapbiler.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen august 2014

05.08.2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i tre principielle sager om gensidig forsørgelsespligt og uddannelseshjælp.

Ankestyrelsen København er flyttet

21.07.2014

Fra mandag den 21. juli 2014 er Ankestyrelsen Københavns nye adresse blevet Teglholmsgade 3, 2450 København SV.

Landsret slår fast, at tabt erhvervsevne skyldes fritidsulykke og ikke en arbejdsskade

Fagligt | 09.07.2014

En borger havde både fået en arbejdsskade og kom så ud for en ulykke i fritiden. Ankestyrelsen vurderede, at borgerens tabte erhvervsevne skyldtes fritidsulykken. Det er Vestre Landsret enig i.

Landsretten slår fast, at Ankestyrelsen skal godkende engangsbetaling efter arbejdsskade

08.07.2014

Et forsikringsselskab kan ikke selv beslutte at udbetale erstatningen efter en arbejdsskade som et engangsbeløb. Det kan kun Ankestyrelsen beslutte, slår Østre Landsret fast.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen juli 2014

08.07.2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i principielle sager om bl.a. ret til samvær med barn, diabeteskost som merudgift til voksne og erstatning for erhvervsevnetab efter arbejdsskade.

Ankestyrelsens behandling af Udbetaling Danmarks klagesager i 2013

02.07.2014

En gang om året skal Ankestyrelsen redegøre for sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark. Redegørelsen for 2013 er nu klar.

Antallet af førtidspensioner i 2013 er faldet, efter nye regler er indført

30.06.2014

Der blev tilkendt færre førtidspensioner i 2013, hvor der blev indført nye regler på området.

Rapport om sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen

30.06.2014

En rapport fra Kammeradvokaten har sat fokus på sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen. Nogle sager bliver genoptaget. Borgere skal henvende sig til Arbejdsskadestyrelsen, hvis de vil have genoptaget deres sag.

Ankestyrelsen København har fået ny adresse

25.06.2014

Pladsen er blevet for trang i Amaliegade og på Borups Allé og derfor samles Ankestyrelsen København i lokaler på Teglholmsgade 3, 2450 København SV.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen juni 2014

13.06.2014

Ankestyrelsen har på et møde i juni 2014 truffet principielle afgørelser i sager om arbejdsskade og merudgifter.

Mød Antidiskriminationsenheden på folkemødet på Bornholm

13.06.2014

Den 13. og 14. juni kan du møde Antidiskriminationsenheden på folkemødet på Bornholm. For i samarbejde med C:NTACT besøger vi blandt andre Institut for Menneskerettigheder, Dansk Blindesamfund og Spejderne i Danmark. I programmet, som du finder i slutningen af denne nyhed, kan du se dato, tid og sted.

Færre borgere overnatter på landets bosteder

11.06.2014

I løbet af de sidste par år er der kommet lidt færre brugere af landets herberger og forsorgshjem. Brugerne overnatter til gengæld flere dage på bostederne, viser den nyeste årsstatistik fra Ankestyrelsen.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen maj 2014

28.05.2014

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse i en række sager om de nye regler på beskæftigelsesområdet.

Fejl i hver fjerde afgørelse om tilskud til hjælp i hverdagen

27.05.2014

Nogle borgere har nedsat funktionsevne. De kan have ekstra udgifter til at klare hverdagsting som vask eller kørsel. Derfor kan de søge om tilskud fra kommunen. Ankestyrelsen har gennemgået en række kommunale afgørelser om tilskud og fundet fejl i næsten hver fjerde.

Stop for adoptioner fra Nigeria

29.04.2014

Ankestyrelsens Familieretsafdeling har meddelt AC Børnehjælp, at organisationen ikke længere må formidle adoptioner fra Nigeria. Det skyldes flere oplysninger om situationen i Nigeria.

Uændret antal tilkendelser af førtidspension

25.04.2014

I første kvartal 2014 blev 1.083 personer tilkendt førtidspension. Tallet er på niveau med tallene for de forudgående kvartaler.

Vestre Landsret enig i Ankestyrelsens afgørelse om tabt erhvervsevne

24.04.2014

Ankestyrelsen havde i en konkret sag vurderet, at en mands erhvervsevne efter en arbejdsskade var nedsat med under 15 procent. Den vurdering er både by- og landsretten enige i.

Flere nydanskere består afgangsprøver i dansk og matematik

15.04.2014

Indvandrere og efterkommere klarer sig bedre i skolen end for få år siden. Det viser nye tal fra regeringens nationale integrationsbarometer.

Det er en arbejdsskade, når en dagplejer kommer til skade under snerydning

08.04.2014

Ankestyrelsen skal i en konkret sag behandle det som en arbejdsskade, når en dagplejer kommer til skade under grusning i forbindelse med snefald. Det har Vestre Landsret slået fast i en dom.

Indvandrere lever længst

07.04.2014

Den nyeste udgave af ”Tal og tendenser” indeholder blandt andet nyheden om, at indvandrere lever længst.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen april 2014

03.04.2014

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse i tre sager om rehabiliteringsplan og samarbejdet mellem rehabiliteringsteamet og kommunen.

Store forskelle på kommunernes succes med at få nydanskere i uddannelse og arbejde

02.04.2014

Nye analyser viser, at der er markant forskel på kommunernes integrationsresultater – selv når der tages højde for kommunernes rammevilkår. Undersøgelserne fokuserer blandt andet på, hvordan nydanskere klarer sig i skolen, på ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet.

Nye anbefalinger til bedre behandling af unge kriminelle

21.03.2014

Ankestyrelsen kommer i en ny rapport med en række anbefalinger til kommunernes behandling af mistænkte kriminelle unge eller børn. Rapporten samler erfaringerne fra tidligere rapporter.

Kommuner er ikke hurtige nok til at hjælpe kriminelle børn og unge

21.03.2014

I næsten halvdelen af en række sager følger kommunerne ikke reglerne for, hvad de skal gøre for at hjælpe kriminelle børn og unge. En ny rapport fra Ankestyrelsen viser, at det blandt andet kniber med at få lavet foreløbige handleplaner i tide.

Reglerne bliver ikke fulgt i syv procent af sagerne om løntilskud og virksomhedspraktik

17.03.2014

Landets kommuner overholder ikke altid reglerne om løntilskud. Ankestyrelsen har i en undersøgelse set nærmere på 111 sager om løntilskud og virksomhedspraktik. Undersøgelsen viser, at reglerne ikke bliver fulgt i syv procent af sagerne.

Stort fald i antallet af tilkendte førtidspensioner i 2013

14.03.2014

Kommunerne tilkendte i 2013 5.687 førtidspensioner. Det er et markant fald i forhold til tidligere år, hvor antallet har varieret mellem 14.500 og 17.500 tilkendelser.

Vestre Landsret giver Ankestyrelsen ret i sag om tabt erhvervsevne

12.03.2014

I en konkret sag har Ankestyrelsen afgjort, at en borgers tab af erhvervsevne skyldtes andet end en arbejdsulykke. Den afgørelse har Vestre Landsret netop sagt god for.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

04.03.2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om erhvervsevnetab i en arbejdsskadesag, hvor en fleksjobber havde et tab af erhvervsevne på lidt under 15 %

AC Børnehjælp kan fortsætte formidlingen af adoptioner

28.02.2014

AC Børnehjælp skal få hjælp til at rette op på de mangler, Ankestyrelsens Familieretsafdelings tilsyn i 2013 har vist. AC Børnehjælp er fortsat under tæt tilsyn og kan fortsætte formidlingen af adoptioner.

Hver tredje plejefamilie vil gerne adoptere deres plejebørn

27.02.2014

Ankestyrelsens seneste velfærdsundersøgelse har fokus på plejeforældres motivation for at adoptere deres plejebørn. Undersøgelsen handler også om plejeforældres og adoptanters kendskab til de biologiske forældre.

Kommunerne bruger sjældent lokalt fastsatte serviceniveauer i afgørelser

20.02.2014

I en ny praksisundersøgelse undersøger Ankestyrelsen, hvordan kommunerne bruger muligheden for at fastsætte serviceniveauer og inddrage økonomiske hensyn, når de træffer afgørelser om hjælp efter serviceloven.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

11.02.2014

Ankestyrelsen har truffet sin første afgørelse om fleksjob efter reformen af fleksjob og førtidspensionsområdet

AC Børnehjælp fortsætter formidling af adoptioner indtil videre

05.02.2014

Ankestyrelsen har meddelt AC Børnehjælp, at organisationen kan fortsætte adoptionsformidling. Der er dog den begrænsning, at AC Børnehjælp ikke må tage mod nye ansøgere.

Første kursus for religiøse forkyndere var velbesøgt

04.02.2014

Der var et pænt fremmøde ved Ankestyrelsens første kursus i dansk familieret for religiøse forkyndere i Danmark. Der bliver holdt fire kurser om året for forkyndere.

Ankestyrelsen behandler fortsat svar fra AC Børnehjælp

29.01.2014

Sagsbehandlingen af AC Børnehjælps svar til Ankestyrelsen er stadig i gang.

Ankestyrelsen får ret i, at skuldersygdom ikke skal anerkendes som en arbejdsskade

22.01.2014

Ankestyrelsen afviste i konkret sag at anerkende en skulderlidelse. En borger havde fået en skulderlidelse, der står på listen over erhvervssygdomme, men han opfyldte ikke betingelserne for at få anerkendt lidelsen. Vestre Landsret har sagt god for Ankestyrelsens afgørelse.

Østre Landsret giver Ankestyrelsen ret i afgørelse om forældelse

22.01.2014

En borgers sag om erstatning for en fodskade var forældet, og der var ikke grund til at se bort fra forældelsesfristen. Ny dom giver Ankestyrelsen ret i afgørelse.

Ankestyrelsens hjemmeside lukker i weekenden

15.01.2014

En omlægning af netværket betyder, at Ankestyrelsens hjemmeside er lukket i weekenden 18. og 19. januar 2014.

Nyt om AC Børnehjælp

10.01.2014

AC Børnehjælp har i dag modtaget en agterskrivelse fra Ankestyrelsen. AC Børnehjælp kan indtil videre fortsætte som nu.

Kommunerne følger reglerne i de fleste sager om nej til kontanthjælp pga. formue

09.01.2014

Kommunerne følger reglerne i langt de fleste sager, hvor borgere har formue og derfor får nej til at modtage kontanthjælp. Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen offentliggør nye Principafgørelser

03.01.2014

Afgørelse om beregning af tab af erhvervsevne, når sikrede efter en arbejdsskade i Danmark flytter til et andet EU-land

Nye regler for tilsyn med sociale døgntilbud

20.12.2013

Fra årsskiftet skal fem tilsynsenheder godkende og føre tilsyn med landets sociale døgntilbud.

Ankestyrelsen: Forkert at stoppe børnetilskud

02.12.2013

Ankestyrelsen ændrer nu Udbetaling Danmarks beslutning om at stoppe børnetilskuddet til to enlige forsørgere i sommeren 2013.

Sidst opdateret 07.04.2014