Gå til indhold

Ny samling af nøgletal viser tendenser for integration og ligestilling

Som noget nyt samler Ankestyrelsen nøgletal på udvalgte sociale områder for at vise aktuelle tendenser.

Ankestyrelsens nye samling af nøgletal giver et overblik over aktuelle tendenser indenfor ni fagområder:

  • dagtilbud
  • ydelser
  • ældre
  • ligestilling
  • integration
  • udsatte voksne
  • udsatte børn og unge
  • handicap
  • familier

En række nøgletal og grafiske illustrationer viser tendenserne på det enkelte faglige område. Det bliver enkelt og overskueligt.

Tallene for hvert fagområde bliver opdateret en gang om året, men ikke på samme tid, idet offentliggørelsen af nøgletal på de forskellige områder sker hen over året.

Vi har netop offentliggjort nøgletallene for de første to fagområder, nemlig integrationsområdet og ligestillingsområdet. Her kan du for eksempel se udviklingen i mænds og kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan også se udviklingen i andelen af indvandrere i Danmark med oprindelse i ikke-vestlige lande.

Se de to første samlinger af nøgletal.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring