Gå til indhold

Det danske adoptionssystem set med brugernes øjne

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen belyser adoptanters og adopteredes oplevelse af det danske adoptionssystem.

I to delundersøgelser har Ankestyrelsen undersøgt henholdsvis adoptanters og voksne adopteredes opfattelse af og erfaringer med det danske adoptionssystem. Både adoptanter og de adopterede har besvaret et spørgeskema, og enkelte har deltaget i interview.

Positiv oplevelse, men svær ventetid

Undersøgelsens hovedkonklusioner er blandt andet, at de fleste adoptanter har en positiv oplevelse af godkendelsesprocessen. Omvendt oplever mange ansøgere og adoptanter, at ventetiden mellem godkendelse og hjemtagelse er svær. Generelt udtrykker begge parter behov for mere støtte i tiden før og efter hjemtagelsen af barnet.

En ikke ubetydelig gruppe oplever forskelsbehandling

De fleste adopterede trives og har et positivt syn på adoption. En ikke ubetydelig gruppe er blevet mobbet og forskelsbehandlet. En mindre andel har opsøgt professionel støtte og rådgivning. Delundersøgelsens resultater er ikke sammenholdt med en kontrolgruppe. 

Ikke megen kontakt med biologiske familier

Få adopterede har kontakt til eller samvær med deres biologiske familie. Flere er dog i besiddelse af oplysninger. Når der ikke er kontakt, skyldes det især, at de adopterede ikke har lyst. Manglende kontakt eller samvær skal også ses i sammenhæng med, at mange adopterede er hittebørn, og at der oftest er anonymitet i adoptionerne.

De fleste adopterede kan dog tale åbent med deres adoptivforældre om deres biologiske familie. Adoptanterne giver udtryk for det samme.

Begge delundersøgelser samt en sammenfatning af delundersøgelsernes hovedresultater kan læses her:

Kontakt

Chefkonsulent Helle Østergaard Stisen i Metode og Praksis, mail: hsti@ast.dk, telefon: 61 89 76 63. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring