Gå til indhold

Ankestyrelsen sender nu breve direkte til digitale postkasser

Borgere, myndigheder og samarbejdspartnere får nu post fra Ankestyrelsen direkte i deres digitale postkasser. På den måde kommer svar og afgørelser meget hurtigere frem.

Ankestyrelsen er nu gået over til at sende posten digitalt.

Det betyder, at borgere, myndigheder, fagforbund, advokater og mange andre nu får Ankestyrelsens afgørelser, svar og andre breve direkte i deres digitale postkasser.

Ankestyrelsen behandler hvert år cirka 65.000 klagesager og tager sig også af en lang række andre opgaver for en række nævn. I 2013 sendte Ankestyrelsen omkring 320.000 breve med posten.

Som et led i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi har Ankestyrelsen i et stykke tid arbejdet på en digital løsning, som nu er klar. Med den nye løsning og de nye arbejdsgange får Ankestyrelsen sendt afgørelserne hurtigere.

Vi sender stadig breve fysisk til borgere, der er fritaget fra at modtage digital post. Her sender vi breve til print og kuvertering ude i byen.

Skal borgeren gøre noget for at få posten digitalt?

Løsningen er digital, og borgeren behøver ikke gøre noget for at få posten. Vores system finder ud af, om borgeren har en digital postkasse, så posten kan sendes digitalt. Første gang sender vi både brevet som fysisk og digital post. Derefter kommer alle breve kun digitalt.

Vi sender også digitalt for en række nævn

Ankestyrelsen forbereder sager, som afgøres i en række nævn. Ankestyrelsen vil derfor stå som afsender, når borgere modtager digital post med afgørelser m.m. fra Arbejdsmiljøklagenævnet, Ligebehandlingsnævnet, Adoptionsnævnet eller Klagenævnet for Specialundervisning. Det står også på forsiden af brevet, borgeren får fra Ankestyrelsen.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring