Gå til indhold

Landsretten enig i vurdering af men efter knæskade

En kvinde kom ud for en ulykke på arbejdet. Ankestyrelsen vurderede, at arbejdsskaden førte til et varigt men på fem procent. Landsretten er ved ny dom kommet frem til samme konklusion.

En kvinde kom ud for en ulykke på arbejdet, hvor hun slog knæet. Ulykken blev anerkendt som en arbejdsskade. Ankestyrelsen afgjorde, at knæskaden havde medført et men på fem procent, og at kvinden derfor havde ret til erstatning.

Kvinden mente, at der var tale om et meget større men. Ankestyrelsen pegede i afgørelsen på, at en del af kvindens knæproblemer skyldtes tidligere skader. Derfor førte arbejdsskaden kun til et varigt men på fem procent.

Kvinden var uenig med Ankestyrelsen, og sagen fortsatte ved domstolene. Byretten i Roskilde var enig i Ankestyrelsens afgørelse, og den dom har Østre Landsret nu stadfæstet. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring