Gå til indhold

Flere kommuner har retningslinjer for administrationen af de nye regler for hjælp til tandbehandling

Ankestyrelsens landsdækkende spørgeskemaundersøgelse viser, at mere end 2/3 af kommunerne har udarbejdet interne retningslinjer for administrationen af den nye mulighed for hjælp til tandbehandling. Samtidig oplever 2/3 af kommunerne udfordringer forbundet med denne administration.

Formålet med paragraf § 82a i aktivloven er at give kontanthjælpsmodtagere og andre personer, som modtager ydelser på uddannelseshjælps – eller kontanthjælpsniveau - bedre adgang til tandbehandling. Loven trådte i kraft 1. januar sidste år, og Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan de nye muligheder administreres i kommunerne.

Flere kommuner har retningslinjer for sagsbehandlingen

Undersøgelsen viser, at 72 procent af kommunerne har interne skriftlige retningslinjer for behandlingen af ansøgninger om hjælp til tandbehandling i henhold til aktivlovens § 82a.

Flere kommuner har orienteret om den nye ordning

Desuden viser undersøgelsen, at 71 procent af kommunerne har orienteret tandlæger i kommunen om muligheden for hjælp til tandbehandling efter aktivlovens § 82a. Mens 40 procent af kommunerne har orienteret borgerne i kommunen om muligheden.

I undersøgelsen belyses en række umiddelbare sammenhænge forbundet med orientering af borgere og tandlæger. Blandt andet er der umiddelbart flere blandt de kommuner, der har orienteret tandlæger og/eller borgere i kommunen generelt om muligheden for hjælp i henhold til § 82a, som har modtaget over 100 ansøgninger per 100.000 indbygger i første kvartal 2014 sammenlignet med de kommuner, som ikke har lavet en generel orientering.

Alle kommuner modtager ansøgninger og mange ansøgninger munder ud i hjælp

Samtlige kommuner oplyser, at de i første kvartal 2014 har modtaget ansøgninger om hjælp til tandbehandling i henhold til aktivlovens § 82a. Kommunernes skøn viser, at de fleste ansøgninger resulterer i hel- eller delvis bevilling af hjælp.

Kommunerne har oplyst, at de giver afslag i tilfælde, hvor ansøgeren ikke tilhører personkredsen, tandbehandling er kosmetisk eller der mangler dokumentation.

Ordningen rummer udfordringer for både borger og kommune

Hele 66 procent af kommunerne oplever, at administrationen af aktivlovens § 82a giver udfordringer for kommunerne. Flere kommuner beskriver udfordringer forbundet med henholdsvis samarbejdet med tandlægerne og koblingen mellem aktivlovens § 82a og § 82 (om hjælp til behandling), der medfører en tidskrævende og administrativ tung sagsbehandling.

Undersøgelsen viser også, at 41 procent af kommunerne har oplyst, at borgerne oplever udfordringer i forbindelse med ansøgning om hjælp efter aktivlovens § 82a. Som eksempel angiver kommunerne, at borgerne kan have svært ved at forstå reglerne eller at de skal betale deres egen del af tandlægeregningen.

Læs Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes behandling af sager om hjælp til tandbehandling efter aktivlovens § 82a.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring