Gå til indhold

Landsret slår fast, at tabt erhvervsevne skyldes fritidsulykke og ikke en arbejdsskade

En borger havde både fået en arbejdsskade og kom så ud for en ulykke i fritiden. Ankestyrelsen vurderede, at borgerens tabte erhvervsevne skyldtes fritidsulykken. Det er Vestre Landsret enig i.

En borger havde fået piskesmæld ved en arbejdsskade. Borgeren fortsatte arbejdet og kom senere ud for en ulykke i fritiden, hvor han slog hovedet. Kort tid efter fritidsulykken blev han afskediget og fik senere førtidspension.

Ankestyrelsen vurderede, at mandens tabte erhvervsevne skyldes fritidsulykken og ikke arbejdsskaden. 

Sagen gik videre ved domstolene, hvor Retten i Sønderborg også kom frem til, at den tabte erhvervsevne skyldtes fritidsulykken. Det er Vestre Landsret enig i. 

Læs dommen fra Vestre Landsret.

Læs dommen fra Retten i Sønderborg.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring