Gå til indhold

Ankestyrelsen får ret i, at psykiske lidelser ikke skyldtes arbejdsskade

En borger mente, at en arbejdsskade havde givet psykiske gener. Derfor skulle både erstatningen og godtgørelsen værre større, end Ankestyrelsen havde afgjort. Landsretten er enig i Ankestyrelsens vurdering.

En borger mente, at hans arbejdsskade også gav psykiske lidelser, som han derfor havde ret til erstatning og godtgørelse for.

Ved arbejdsskader bliver der givet erstatning, når en borger taber noget af erhvervsevnen. Der bliver ikke givet erstatning, men godtgørelse for varige men efter skaden.

Ankestyrelsen afgjorde, at borgerens psykiske lidelser ikke skyldes arbejdsskaden, og at der skulle gives en godtgørelse på 15 procent for varigt men. Derudover skulle der gives 35 procent i erstatning for tabt erhvervsevne.

Borgeren var utilfreds med afgørelsen og gik til domstolene for at få en større erstatning og godtgørelse.

Østre Landsret har behandlet sagen og er enig i Ankestyrelsens afgørelse. Det betyder, at borgeren ikke har ret til en større erstatning og godtgørelse. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring