Kommuner får færre bemærkninger fra revisionen

Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale beretninger fra revisorerne for 2012 er nu klar. Gennemgangen viser, at kommunerne får færre bemærkninger fra revisoren i beretningerne.

11.09.2014

Ankestyrelsen har gennemgået de kommunale beretninger fra revisorerne for regnskabsåret 2012. Gennemgangen handler om de områder, der er omfattet af reglerne for tilskud og refusion på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område. 

Gennemgangen viser, at der er bemærkninger fra revisoren i 41 procent af kommunernes beretninger. Det er mindre end årene før. I 2010 var der bemærkninger til 71 procent af kommunernes beretninger, mens tallet var 51 procent i 2011.

Ankestyrelsens gennemgang viser også, at revisorerne konstaterer flest fejl i sager om merudgifter til børn, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. De fleste fejl handler om forkert beregning, kontering og udbetaling af ydelserne samt mangel på opfølgning i sagerne.

Læs hele Ankestyrelsens gennemgang.

Sidst opdateret 04.02.2015