Gå til indhold

Kommuner følger de nye regler i de fleste sager om bevilling af fleksjob og ressourceforløb

Landets kommuner kommer næsten altid frem til de rigtige vurderinger i sager, hvor borgeren får et ressourceforløb eller andre indsatser end fleksjob eller ressourceforløb. I to ud af tre sager om fleksjob er vurderingerne rigtige. Det viser en undersøgelse fra Ankestyrelsen.

Landets kommuner har generelt taget de nye regler til sig efter reformen af fleksjob og førtidspension.

Reformen trådte i kraft 1. januar 2013, og Ankestyrelsen har i en undersøgelse set nærmere på, hvordan 10 kommuner har fulgt de nye regler.

Kommunerne kommer næsten altid frem til de rigtige vurderinger, når det gælder ressourceforløb. I 94 procent af sagerne om ressourceforløb, følger kommunerne reglerne.

Når kommunerne har givet et ressourceforløb, skal de lave en plan for indsatsen. Det har kommunerne ikke gjort i en fjerdel af sagerne, eller også har kommunerne ikke gjort det godt nok.

Følger reglerne ved andre indsatser

Reglerne bliver i høj grad også overholdt ved beslutning om andre indsatser end fleksjob eller ressourceforløb. Her følger kommunerne reglerne i 95 procent af de gennemgåede sager.

Der er til gengæld fejl i hver tredje af sagerne om fleksjob. 33 procent af de 49 sager om fleksjob følger ikke loven på området. I sagerne med fejl har kommunerne ikke undersøgt borgernes helbredsmæssige tilstand og evne til at arbejde godt nok. Det er derfor ikke dokumentation for varig og væsentlig nedsat arbejdsevne.

En række anbefalinger til kommunerne

Ankestyrelsen kommer i den nye undersøgelse med en række anbefalinger til kommunerne. Anbefalingerne er blandt andet, at kommunerne med fordel kan bruge særlige skemaer for at sikre korrekt sagsbehandling.

Derudover kan kommunerne blive bedre til at undersøge borgernes helbred og mulighed for at arbejde, før der bliver bevilget fleksjob.
Om undersøgelsen.

Lidt om undersøgelsen

Undersøgelsen fra Ankestyrelsen ser nærmere på fleksjob, de nye ressourceforløb og de tværfaglige rehabiliteringsteam. De særlige team skal behandle alle sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension, før kommunen tager stilling til, hvad en borger kan få eller komme i betragtning til.

Ankestyrelsen vurderer i undersøgelsen 139 sager fra 10 kommuner.
De 49 handler om fleksjob, 53 om ressourceforløb og 37 om andre indsatser.

Læs hele rapporten og alle Ankestyrelsens anbefalinger.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring