Gå til indhold

Ankestyrelsen offentliggør som noget nyt statistik om blandt andet børnebidrag

Fremover udsender Ankestyrelsen tal for afgørelser i klagesager på familieområdet. Tallene vil blive opdateret hvert kvartal, og denne gang viser statistikken blandt andet, at over halvdelen af afgørelserne handler om børnebidrag.

Ankestyrelsen vil nu hvert kvartal offentliggøre statistik for afgørelser over klager på familieområdet.

Tallene for første og andet kvartal 2014 viser blandt andet, at mere end halvdelen af afgørelserne på familieområdet handlede om klager over børnebidrag. I første halvår af 2014 var der 521 afgørelser om børnebidrag ud af i alt 994 afgørelser på området.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i første halvår af 2014 var 5 måneder for klager over børnebidrag og 3,5 måned for klager i sager om samvær.

Ankestyrelsen er enig fire ud af fem gange

Statistikken viser også, at Ankestyrelsen var enig i statsforvaltningens afgørelse i 80 procent af sagerne. Ankestyrelsen ændrede afgørelsen fra statsforvaltningen i 8 procent af sagerne, mens 12 procent af afgørelserne blev hjemvist til statsforvaltningen til ny behandling.

En hjemvisning betyder, at kommunen eller statsforvaltningen skal behandle en sag om for eksempel børnebidrag på ny.

Se statistikken for første halvår 2014

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring