Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 9/2018

Nyhedsbrevet indeholder resumé af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2018.

I den første sag fastholdt Arbejdsmiljøklagenævnet Arbejdstilsynets afgørelse om, at en virksomhed har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen om at forebygge vold og trusler om vold som følge af ran/kassedyk (J. nr. 18-45483)

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos en virksomhed på baggrund af en arbejdsulykke, hvor butikken havde været udsat for ran/kassedyk, og en ansat i den forbindelse kom til skade med sin finger.

Arbejdstilsynet traf afgørelse uden handlepligt om, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at forebygge vold og trusler om vold som følge af et ran/kassedyk. Virksomheden fik ikke et påbud, fordi virksomheden efterfølgende havde bragt forholdene i orden ved at have drøftet retningslinjer for ran/røveri med medarbejderne, og hvordan lignende situationer kan forebygges, så medarbejderne ikke kommer til skade.

I den anden sag fastholdt Arbejdsmiljøklagenævnet Arbejdstilsynets påbud om at sikre, at virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant skulle gennemføre en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse (J.nr. 18-49832)

Nævnet fandt, at arbejdet med pakning af solgte auktionsvarer til forsendelse ikke er omfattet af  en af undtagelsesbestemmelserne, hvorfor de ansatte skulle medregnes ved organiseringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Pakning af solgte auktionsvarer kunne ikke sidestilles med butiksarbejde.

I den tredje sag fastholdt Arbejdsmiljøklagenævnet Arbejdstilsynets påbud om at sikre, at ansatte ikke udsættes for en unødig støjbelastning i et åbent arbejdsmiljø i en vagtcentral (J.nr. 18-43660)

Arbejdstilsynet betragter ikke brug af personlige værnemidler som en egnet løsning til at undgå unødig støj. Det er et grundlæggende princip i forebyggelsen af arbejdsmæssige risici, at foranstaltninger til individuel beskyttelse kun accepteres, hvor en risiko ikke kan afværges på anden måde. Det, fandt Arbejdstilsynet ikke, var tilfældet i den aktuelle sag, da mulighederne for tekniske og organisatoriske løsninger ikke var udtømte. Værnemidlernes kvalitet og muligheder for individuel justering var dermed uden betydning.

Læs nyhedsbrevet 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring