Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 5/2018

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018.

Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en virksomhed skal etablere en arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed skulle etablere en arbejdsmiljøorganisation, idet Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg fik oplyst, at der i butikken var 7-8 medarbejdere, samt at der ikke valgt arbejdsmiljørepræsentant blandt de ansatte i virksomheden, selv om det af CVR-registeret fremgik, at der i alt i virksomheden var 33 ansatte fordelt på 5 fysiske butikker.

Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om at opstilling og brug af en stige er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig, herunder at stigen har en korrekt hældning

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at sørge for, at opstilling og brug af stige er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig, herunder sikre at stigen opstilles med korrekt hældning og på et skridsikkert underlag, da stigen på tilsynstidspunktet var opstillet med en hældning på cirka 60 grader, hvilket medførte øget risiko for, at stigen kan skride.

Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om straks at sikre at et stillads er opstillet stabilt og fastgjort sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud om at sikre forsvarlig opstilling af et stillads, da det var virksomhedens stillads, og idet inddækning og stropper, der var anvendt på stilladset, ikke var af samme fabrikat som stilladset, og at virksomheden ikke havde foretaget en konstruktionsberegning af det sammenstyrtede stillads.

Søgning på afgørelser i retsinformation

Afgørelserne kan søges i retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 5 /2018 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring