Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 1/2018

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af fem udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2018.

Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at der straks skabes sikkerhed for, at traktorfrontlifte kan igangsættes uden fare

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at der ikke sker igangsætning af traktorfrontlifte før, det kan foregå uden fare, da Arbejdstilsynet ved undersøgelse af en arbejdsulykke, hvor en ansat havde fået sin tommelfinger i klemme i en låsepal konstaterede, at låsepalene på flere traktorers frontlifte ikke virkede på grund af rust og kunne derfor ikke holdes fast i åben stilling.

Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler i arbejdet med børn og unge i en døgninstitution

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler om vold i arbejdet med børn/unge på en døgninstitution, således at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der i arbejdet med børn og unge med udadreagerende adfærd forekom fysisk vold flere gange ugentligt, og beboerne truede flere gange dagligt de ansatte i forbindelse med vredesudbrud.

Sag nr. 3: Ophævelse af påbud om at sikre fodspark på rækværk langs en gavl

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede et påbud om at sikre fodspark på et rækværk langs en gavl, da påbuddet var et metodepåbud, som der efter reglerne om gavlarbejde på tage med en hældning på 15 grader eller derover ikke er hjemmel til, og fordi det ikke var sandsynliggjort, at der var risiko for, at ansatte kunne falde ned mellem rækværkets knæliste og tagpladen, da åbningen var 40 cm, som i de fleste tilfælde vil være tilstrækkelig sikring mod nedstyrtning fra gavle på tage.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at foretage støjmålinger ved chaufførers arbejde ved af- og pålæsning

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud til en virksomheden om at foretage støjmålinger ved chauffører arbejde med af- og pålæsning af varer på lager, i lastbil samt ved butikker for at kortlægge støjbelastningen, da der var en konkret mistanke om, at de ansatte udsattes for støjbelastninger, som kan være sundhedsbelastende.

Sag nr. 5: Hjemvisning af et påbud om at sikre, at unge undervisningspligtige og unge under 15 år kun udfører de opgaver de må efter reglerne

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud om at sikre, at de unge, der er undervisningspligtige og under 15 år, kun udfører de opgaver de må beskæftige sig med, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst, da afgørelsen ikke indeholdt oplysninger om, hvordan arbejdet konkret blev udført, herunder oplysninger om omfanget af rengøringen og omfanget af skrubning af gulve og borde eller oplysninger om arbejdsmetoden til at gøre rent.

Søgning på afgørelser i retsinformation

Afgørelserne kan søges i retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 1 /2018 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring