Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 2/2018

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af fire udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2018.

Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt mod nedstyrtning fra en altan

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at sikre en ansat tilstrækkeligt mod nedstyrtning fra en altan, idet den ansatte arbejdede knæliggende tæt ved altankanten i 4 meters højde, uden andre sikkerhedsforanstaltninger end faldsikringsudstyr, som ikke sikrede den ansatte mod risikoen for at styrte ned og ramme terræn, da den samlede længde på linen og falddæmperen var ca. 4,5 meter og var dermed længere end frihøjden fra altankanten til terræn.

Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om at der ikke sker igangsætning af traktor, før det er sikret, at det kan foregå uden fare

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et strakspåbud om, at det sikres, at der ikke sker igangsætning af tohjulet traktor, før der er skabt sikkerhed for, at det kan foregå uden fare, idet en ansat havde forladt en minigraver for at flytte en traktor, hvorefter den ansatte havde startet traktoren og havde valgt bagudrettet køreretning i stedet for fremadrettet køreretning, hvorved den ansatte kom i klemme mellem traktoren og minigraveren.

Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om straks at sikre ansatte mod nedfald af genstande fra en kran

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af påbud om straks at sikre ansatte mod nedfald af genstande hejst op af en kran, idet en ansat færdedes i en hal, hvor der over hallen blev hejst stålprofiler af en kran, og den ansatte færdedes i hallen uden at være sikret mod nedfald af stålprofiler ved kranarbejdet.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om straks at sikre forsvarlige adgangsveje for egne ansatte

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud om straks at sikre forsvarlige adgangsveje, da 2 af virksomhedens ansatte færdedes mellem en firmabil og de bygninger, hvor de udførte elektrikerarbejde og adgangsvejene var opkørte, mudrede, våde og glatte og der var placeret stilladsmateriel, byggematerialer og affald, der forhindrede sikker adgang og færdsel.

Søgning på afgørelser i retsinformation

Afgørelserne kan søges i retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 2 /2018 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring