Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 3/2018

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af fire udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018.

Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at forebygge psykisk og fysiksk vold i arbejdet på mellemtrinnet på en skole

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at forebygge psykisk og fysisk vold i arbejdet på mellemtrinnet på en skole, da de ansatte ugentligt oplevede elever med en kraftig udadreagerende adfærd, som havde resulteret i spark, slag, verbale trusler eller kasten med genstande mod underviseren eller andre elever, hvor underviseren må gribe ind for at beskytte de andre elever.

Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om straks at forebygge risikoen for fysisk og psykisk vold på et botilbud

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at forebygge risikoen for fysisk og psykisk vold på et botilbud, da der var risiko for fysisk og psykisk vold i forbindelse med arbejdet, og at det ikke var forebygget tilstrækkeligt ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg.

Sag nr. 3: For sen klage behandlet i nævnet da afgørelser om malearbejde var sendt til en murerentreprenør i stedet for til malerentreprenøren, og afgørelserne blev derfor ophævet

Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at en klage over flere afgørelser skulle behandles, da afgørelserne var åbenbare urigtige, da de ikke er afgivet til rette modtager, hvorefter nævnet ophævede alle afgørelser af samme grund.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om straks at sikre at arbejde i en udgravning foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud til en virksomhed om at sikre, at arbejdet i en udgravning foregår sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig, idet Arbejdstilsynet konstaterede, at der var blevet arbejdet i udgravning med en dybde af cirka 2 meter og siderne i udgravningen var næsten lodrette, og idet udgravningen ikke var afstivet, og der var tydelige fodaftryk i bunden af udgravningen.

Søgning på afgørelser i retsinformation

Afgørelserne kan søges i retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 3 /2018 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring