Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 4/2018

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2018.

Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud til en bygherre om at sikre at koordinator koordinerer de fælles sikkerhedsforhold på en byggeplads

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud til en bygherre om, at bygherren skulle sikre, at koordinator koordinerer de fælles sikkerhedsforhold på byggepladsen, da de fælles færdselsveje var opkørte, mudrede og med større vandpytter, og de udlagte køreplader var mudrede. Adgangsvejene blev anvendt af flere virksomheder.

Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om straks at sikre, at de ansatte kan færdes forsvarligt på de udvendige adgangsveje på en byggeplads

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at sikre, at en virksomheds medarbejdere kan færdes forsvarligt på byggepladsens udvendige adgangsveje, da en ansat fra virksomheden færdedes på en del af byggepladsens udvendige adgangsveje, og disse adgangsveje ikke var indrettet fuldt forsvarligt, da adgangsvejene for kørende og gående trafik ikke var holdt adskilt.

Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om straks at sikre at temperaturen er tilpasset den menneskelige organisme ved ansattes arbejde

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud om straks at sikre, at temperaturen er tilpasset den menneskelige organisme ved de ansattes arbejde i en bygning på en byggeplads, og fastholdt påbuddet, idet Arbejdstilsynet havde konstateret, at virksomheden ansatte arbejdede i bygningen, hvor der var en tydelig kulde, som mærkedes på krop og hænder, og at varmekilderne i bygningen ikke var i funktion.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om straks at sikre at der arbejdes forsvarligt i en kornsilo

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at sikre, at der arbejdes forsvarligt i en kornsilo, idet ejeren sammen med en tilstedeværende, som han bad hjælpe sig, kravlede ind i kornsiloen for at fjerne spiret korn fra overfladen, selvom det fremgår af leverandørens brugsanvisning, at det er forbudt at opholde sig inde i kornsiloen, medmindre der kun er meget lidt korn i siloen, og indløbsspjældet til tømningsudstyr ikke er dækket med korn og tydelig kan ses.

Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om straks at sikre mod sammenskridning og nedstyrtning ved arbejde med gravemaskine på skrånende terræn

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt en virksomhed rette modtager af et påbud og fastholdt et påbud til virksomhed A om at sikre at der ikke sker sammenskridning og nedstyrtning ved arbejde med gravemaskine på skrånende terræn.

Søgning på afgørelser i retsinformation

Afgørelserne kan søges i retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 4 /2018 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring