Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 6/2018

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018.

Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at sikre forsvarlig opbevaring af kemiske produkter, herunder at spild og affald opsamles

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud til en virksomhed om at sikre forsvarlig opbevaring af kemiske produkter, herunder at spild og affald opsamles, idet Arbejdstilsynet konstaterede, at der stod åbne spande med hærder på gulvet væk fra procesventilationen.

Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om straks at anvende egnet teknisk hjælpemiddel til håndtering af varer

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed skulle anvende egnet teknisk hjælpemiddel til håndtering af varer i højden, idet Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg fik oplyst, at virksomhedens ansatte ved brug af begge hænder håndterer 1-2 kasser med chips ved at stille sig op på en elefantfod for derefter at række kasserne op på øverste hylde.

Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at foretage lovpligtig eftersyn af centrifuger

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at en virksomhed skulle foretage lovpligtigt eftersyn på virksomhedens centrifuger i produktionen, da det ved tilsynsbesøg på arbejdsstedet ikke ved mærkat, journal eller andet kunne dokumenteres, at der havde været udført årligt eftersyn af virksomhedens centrifuger inden for de sidste 12 måneder.

Søgning på afgørelser i retsinformation

Afgørelserne kan søges i retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 6 /2018 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring