Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 8/2018

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2018.

 HERUNDER KAN DU LÆSE RESUMÉER AF SAGERNE. HELE SAGSFREMSTILLINGEN FINDER DU I PDF’EN HER: NYHEDSBREV NR. 8 / 2018 FRA ARBEJDSMILJØKLAGENÆVNET (PDF)

Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt arbejdsmiljørådgivningen om sikkerhed ved arbejde på et betondæk


Sag nr. 2: Ophævelse af afgørelse om, at en skateboardforening havde overtrådt reglerne i arbejdsmiljølovgivningen om effektivt at forebygge faren for brand og eksplosion

 

Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med truckkørsel er sikkerhedsmæssigt forsvarligt (rette j.nr. er 18-49174 + 18-54982)

 

Søgning på afgørelser i retsinformation

Afgørelserne kan søges i retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent souschef Erik Pohl.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 8 /2018 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring