Temaarrangementer

Kommende og nuværende adoptanter får nu mulighed for at mødes til forskellige temaarrangementer rundt omkring i landet.

Der vil løbende blive udbudt temaarrangementer forskellige steder i landet. Nedenfor finder du en oversigt over de kommende arrangementer.

Temaarrangementerne er for forældre, der har adopteret, og godkendte adoptanter, som endnu ikke har modtaget et barn. Det er gratis at deltage, og pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding til temaeftermiddag "At være eneadoptant" (København)

Læs mere om en eftermiddag i København den 5. december med fokus på det at være eneadoptant

Tilmelding til temaeftermiddag "Når det handler om følelser" (København)

Læs mere om en eftermiddag i København den 30. november med fokus på hvordan man tackler følelser særligt i adoptivfamilien hos både børn og voksne.

Tilmelding til temaeftermiddag "Teenageliv i familien" (Århus)

Læs mere om en eftermiddag i Århus den 13. december med fokus på teenageliv i familien.