Obligatorisk PAS-rådgivning ved hjemtagelsen af et barn

Den obligatoriske PAS-rådgivning pr. 1. januar 2016 har til formål at sikre, at alle adoptivfamilier modtager adoptionsrådgivning før og efter, at barnet har taget ophold i sin nye familie, for på den måde at støtte op om det gode adoptionsforløb af hensyn til barnets bedste.

Rådgivningen og støtten knytter sig til en konkret forberedelse på livet som adoptivfamilie og forudsætter derfor ikke, at der er opstået problemer eller andet, som giver adoptivfamilien anledning til at søge støtte. Det handler om at skabe gode rammer for barnets opvækst allerede fra det første møde.

Formålet er derfor på en meget direkte måde og på et tidligt tidspunkt at være til rådighed for familien af hensyn til barnets bedste.

Den obligatoriske PAS-rådgivning kaldes også for Fase 4, fordi det er indført som en forlængelse af undersøgelses- og godkendelsesforløbet.

Fase 4

Hvornår skal obligatorisk rådgivning modtages?

Adoptivforældre skal pr. 1. januar 2016 modtage 2x3 timers rådgivning hos en af Ankestyrelsens PAS-rådgivere, når et barn skal hjemtages. De første 3 timer skal modtages i tiden fra de får stillet et barn i forslag og inden hjemtagelsen. Den obligatoriske rådgivning skal dog modtages efter, at adoptanterne har sagt ja til det konkrete barn i forslag. De sidste 3 timer skal modtages inden tre måneder efter hjemtagelsen. Obligatorisk rådgivning kan ikke bruges til afklaring af, hvorvidt adoptanten skal sige ja eller nej til barnet i forslag. Til denne afklaring skal adoptanterne henvende sig til Adoptionsnævnts pædiater. 

Når adoptivforældrene får stillet et barn i forslag, og har sagt ja til at modtage dette barn, skal de selv kontakte en PAS-rådgiver og aftale et tidspunkt for rådgivningen og om rådgivningen skal ske med en, to eller tre timer ad gangen. Efter hjemtagelsen skal adoptivforældrene igen kontakte en PAS-rådgiver og på ny aftale et tidspunkt for rådgivningen, som skal være afsluttet inden 3 måneder efter hjemtagelsen.

Listen over PAS-rådgivere findes her.

Er det ikke muligt at få en tid hos en PAS-rådgiver inden for de fastsatte rammer, så kontaktes Ankestyrelsens Adoptionssekretariat på

Rådgivningen betales af midlerne fra PAS-ordningen, og det er derfor gratis for adoptivforældrene at modtage den. Hvis man adopterer som par, så skal begge adoptivforældre deltage i rådgivningen.

Hvor foregår den obligatoriske rådgivning?

De 3 timers rådgivning før hjemtagelsen foregår i PAS-rådgiverens lokaler, og de 3 timers rådgivning efter hjemtagelsen foregår som udgangspunkt hjemme hos adoptivforældrene af hensyn til barnet. Det vil dog være muligt at aftale med rådgiveren, at de 3 timers rådgivning efter hjemtagelsen også foregår i rådgiverens lokaler.

Hvad sker der til den obligatoriske rådgivning?

Rådgivningen både før og efter hjemtagelsen tager udgangspunkt i adoptivforældrenes egne tanker og følelser om adoptionen og det nye liv som adoptivfamilie.

Vores flyer med mere information om indholdet i den obligatoriske rådgivning findes her (pdf åbner i et nyt vindue).

Sidst opdateret 04.05.2016