Obligatorisk PAS-rådgivning ved hjemtagelsen af et barn

Den obligatoriske PAS-rådgivning har til formål at støtte op om det gode adoptionsforløb af hensyn til barnets bedste.

Den obligatoriske PAS-rådgivning kaldes også for Fase 4, fordi det er indført som en forlængelse af undersøgelses- og godkendelsesforløbet.

Læs mere om godkendelsesforløbet 

Den obligatoriske rådgivning er gratis, og hvis man adopterer som par, skal begge forældre deltage i alle rådgivningstimerne.

Før hjemtagelsen

Når du er blevet matchet med et barn - og du har sagt ja til at modtage det - skal du modtage 3 timers rådgivning inden hjemtagelsen. Du tager selv kontakt til en af vores rådgivere og aftaler tid for rådgivningen. Du finder i samarbejde med rådgiveren ud af, om rådgivningen skal ske med en, to eller tre timer af gangen. Rådgivningen foregår i rådgiverens lokaler.

Rådgivningen skal foregå inden for de seneste 3 måneder inden hjemtagelsen.

Det er ikke muligt at overføre ubrugte rådgivningstimer før hjemtagelsen til efter hjemtagelsen.

Har du brug for hjælp til afklaring af, hvorvidt du skal sige ja eller nej, når du har fået et konkret barn i forslag, så henviser vi til Adoptionsnævnets børnelæger.

Læs mere om kontakt til Adoptionsnævnets børnelæger

Efter hjemtagelsen

Inden for de første tre måneder efter at dit barn er kommet til Danmark, skal du modtage yderligere 3 timers rådgivning. Du tager selv kontakt til en af vores rådgivere og aftaler tid for rådgivningen. Du finder i samarbejde med rådgiveren ud af, om rådgivningen skal ske med en, to eller tre timer af gangen.

Rådgivningen foregår som udgangspunkt hjemme hos jer af hensyn til barnet. Det vil dog være muligt at aftale med rådgiveren, at rådgivningen foregår i rådgiverens lokaler.

Rådgivningen skal være afsluttet inden tre måneder efter hjemtagelsen. Eventuelt ubrugte timer kan ikke benyttes efter de tre måneder.

Oversigt over vores PAS-rådgivere

Hvad handler rådgivningen om?

Rådgivningen både før og efter hjemtagelsen tager udgangspunkt i adoptivforældrenes egne tanker og følelser om adoptionen og det nye liv som adoptivfamilie. Det handler om at skabe gode rammer for barnets opvækst allerede fra det første møde. Det forudsætter derfor ikke, at der er opstået problemer eller andet, som har givet forældrene anledning til at søge støtte.

Den obligatoriske PAS-rådgivning er et udtryk for, at man ønsker på en meget direkte måde og på et tidligt tidspunkt at være til rådighed for familien af hensyn til barnets bedste.

Download en flyer om obligatorisk PAS-rådgivning 

Sidst opdateret 04.10.2017