Gå til indhold

Markedsføring af sundhedsydelser

Psykolognævnet fører tilsyn med, at alle psykologer overholder de regler, der fremgår af loven om markedsføring af sundhedsydelser. Det vil sige uanset, om psykologen er autoriseret eller ej.

Psykologers markedsføring for egne ydelser inden for sundhedsområdet er omfattet af lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Loven omfatter annoncering af sundhedsydelser, der udføres af såvel autoriserede, som ikke-autoriserede psykologer. Psykolognævnet fører efter loven tilsyn med, at alle psykologer overholder loven. Det vil derfor sige både autoriserede psykologer og ikke autoriserede psykologer.

Det fremgår af lovens § 4, stk. 6.

Kort om markedsføring af sundhedsydelser

  • Markedsføring af sundhedsydelser må ikke være urigtig, vildledende eller urimeligt mangelfuld.
  • Markedsføring må ikke være utilbørlig over for andre, herunder andre sundhedspersoner eller forbrugere.
  • Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

Psykolognævnet har lavet en beskrivelse af markedsføringsloven i forhold til psykologer.

Du finder beskrivelsen her.

Psykolognævnet har ikke udarbejdet nærmere retningslinjer for psykologers markedsføring af ydelser inden for sundhedsområdet.

For mere information henvises til Sundhedsstyrelsens information til andre sundhedspersoner og til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse og vejledning om markedsføring af sundhedsydelser:

Du finder desuden øvrige relevante regler inden for området under mappen "Love og regler".

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring