Gå til indhold

Søg om autorisation

Du skal først sende din ansøgning om autorisation, når du har gennemført den praktiske uddannelse og opfylder betingelserne for at få autorisation.

Du skal udfylde og indsende nedenstående ansøgningsskema til Psykolognævnet og samtidig indbetale et gebyr på 1.650 kr. for behandling af ansøgningen.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du sende kopi af dit eksamensbevis og dokumentation for, at du har gennemført den praktiske uddannelse. Vi anbefaler, at du udfylder og indsender nedenstående blanketter, som dokumentation for den praktiske uddannelse.

 

Send din ansøgning digitalt via kontaktformularen:  

Indsend ansøgning om autorisation

Hvis du sender din ansøgning med fysisk post, skal alle dokumenter være kopier.

Sidst opdateret 12.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring