Gå til indhold

Hvis du er uddannet psykolog i udlandet

Hvis du er uddannet inden for psykologi i udlandet, skal du i første omgang søge om at få dine udenlandske kvalifikationer anerkendt af Psykolognævnet, før du kan søge om autorisation som psykolog.

Når du har modtaget en afgørelse om anerkendelse af dine udenlandske kvalifikationer, kan du søge om at blive autoriseret som psykolog på lige vilkår med ansøgere, der har bestået en cand.psych.-uddannelse.

Det betyder, at du skal have gennemført den praktiske uddannelse til autorisation. Uddannelsen til autorisation kan tidligst påbegyndes den dato, hvor Psykolognævnet har vurderet, at du har opnået de kompetencer, man opnår ved den danske cand.psych.-uddannelse. Denne dato vil fremgå af Psykolognævnets afgørelse om anerkendelse af dine udenlandske kvalifikationer.

Læs om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer som psykolog her.

Sidst opdateret 30.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring