Psykolognævnets afgørelser

Her finder du Psykolognævnets afgørelser om fratagelse af autorisation, alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud. Vi bemærker, at tegnene ”[….]” , "ooo00ooo" og "<*****>" betyder, at der er fjernet afsnit eller ord fra afgørelserne.

Du skal være opmærksom på, at der kan være flere psykologer med det samme navn. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på autorisationsnummeret. Du kan finde en psykologs autorisationsnummer i vores database over autoriserede psykologer på hjemmesiden her.

Vi bemærker, at tegnene ”[….]” , "ooo00ooo" og  "<*****>" betyder, at der er fjernet afsnit eller ord fra afgørelserne.

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Eivind Harbeck Johansen. Autorisationsnummer 2013-137

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Bjørn Alf Danielsen. Autorisationsnummer 35141-2257

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Theresia Bach Jensen. Autorisationsnummer 2012-387

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Lis Jønsson. Autorisationsnummer 901001026

Afgørelse

 

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Jørn Schaumburg Janby. Autorisationsnummer 35141-2077

Afgørelse

Afgørelse om fagligt påbud ved journaler. Psykolog Jørn Schaumburg Janby. Autorisationsnummer 35141-2077.

Afgørelse
Afgørelse om midlertidig fratagelse af autorisation. 

Psykolog Charlotte Høgh Rasmussen. 
Autorisationsnummer 35141-2145.

Vi gør opmærksom på, at kun en del af afgørelsen offentliggøres, fordi begrundelsen i afgørelsen indeholder følsomme personoplysninger.

Afgørelse

 

Afgørelse om midlertidig fratagelse af autorisation. 
Psykolog Masja List Schmidt. 
Autorisationsnummer 2015-430.

Vi gør opmærksom på, at kun en del af afgørelsen offentliggøres, fordi begrundelsen i afgørelsen indeholder følsomme personoplysninger.

Afgørelse

 

Afgørelse om alvorlig kritik. 
Psykolog Finn Bech-Nielsen. 
Autorisationsnummer 90100-1216.

Afgørelse

 

Afgørelse om alvorlig kritik. 
Psykolog Faezeh Zand. 
Autorisationsnummer 90100-671.

Afgørelse

 

Afgørelse om fagligt påbud og skærpet tilsyn. 
Psykolog Jørn Schaumburg Janby. 
Autorisationsnummer 35141-2077.

Afgørelse

 

Afgørelse om alvorlig kritik.
Psykolog Anita Eibye Alsbo.
Autorisationsnummer 35141-2736.

Afgørelse

 

Offentliggørelsesordningens ikrafttrædelse

Offentliggørelse af afgørelser om alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud, gælder for sager, der er modtaget i Psykolognævnet fra den 1. januar 2018. 

Hvad offentliggøres?

Psykologens navn fremgår af den offentliggjorte afgørelse.

Alle andre navne, herunder stednavne, er anonymiseret.

Offentliggjorte afgørelser om alvorlig kritik og faglige påbud ligger på Psykolognævnets hjemmeside i to år regnet fra den dato, hvor afgørelsen blev truffet. Offentliggjorte afgørelser om skærpet tilsyn ligger på Psykolognævnets hjemmeside, indtil udløbet af den fastsatte periode for det skærpede tilsyn.

Domme eller afgørelser om midlertidig og endelig fratagelse eller frakendelse af autorisation offentliggøres på vores hjemmeside så længe dommen eller afgørelsen er gældende, dog højest i 5 år.

Det fremgår af den enkelte afgørelse eller dom, om den handler om:

  • midlertidig og endelig fratagelse eller frakendelse af autorisation m.v. (§ 11 a) eller
  • alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud (§ 11 b)

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 23/09 2020

Sidst opdateret 23/09 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring