Psykolognævnets afgørelser

Her finder du Psykolognævnets afgørelser om fratagelse af autorisation, alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud.

Afgørelse om alvorlig kritik. 
Psykolog Michael Nissen. 
Autorisationsnummer 35141-2177.

Afgørelse

Afgørelse om skærpet tilsyn. 
Psykolog Michael Nissen. 
Autorisationsnummer 35141-2177.

Afgørelse


Afgørelse om alvorlig kritik.
Psykolog Steen Hilling.
Autorisationsnummer 35141-196.

Afgørelse


Afgørelse om skærpet tilsyn.
Psykolog Steen Hilling.
Autorisationsnummer 35141-196.

Afgørelse

 

Afgørelse om alvorlig kritik.
Psykolog Anita Eibye Alsbo.
Autorisationsnummer 35141-2736.

Afgørelse


Afgørelse om midlertidig fratagelse af autorisation.
Psykolog Morten Sveistrup Hecksher.
Autorisationsnummer 35141-1893.
Perioden for fratagelsen er forlænget til den 16. marts 2020.

Afgørelse


Psykolognævnet har endnu ingen offentliggjorte afgørelser om faglige påbud.

Offentliggørelse af afgørelser om alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud, gælder for sager, der er modtaget i Psykolognævnet fra den 1. januar 2018. 

Hvad offentliggøres?

Psykologens navn fremgår af den offentliggjorte afgørelse.

Alle andre navne, herunder stednavne, er anonymiseret.

Offentliggjorte afgørelser om alvorlig kritik og faglige påbud ligger på Psykolognævnets hjemmeside i to år regnet fra den dato, hvor afgørelsen blev truffet. Offentliggjorte afgørelser om skærpet tilsyn ligger på Psykolognævnets hjemmeside, indtil udløbet af den fastsatte periode for det skærpede tilsyn.

Domme eller afgørelser om midlertidig og endelig fratagelse eller frakendelse af autorisation offentliggøres på vores hjemmeside så længe dommen eller afgørelsen er gældende, dog højest i 5 år.

Det fremgår af den enkelte afgørelse eller dom, om den handler om:

  • midlertidig og endelig fratagelse eller frakendelse af autorisation m.v. (§ 11 a) eller
  • alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud (§ 11 b)

 

 

Sidst opdateret 09.09.2019