Gå til indhold

Psykolognævnets afgørelser

Her finder du Psykolognævnets afgørelser om fratagelse af autorisation, alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud. Vi bemærker, at tegnene ”[….]” , "ooo00ooo" og "<*****>" betyder, at der er fjernet afsnit eller ord fra afgørelserne.

Du skal være opmærksom på, at der kan være flere psykologer med det samme navn. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på autorisationsnummeret. Du kan finde en psykologs autorisationsnummer i vores database over autoriserede psykologer på hjemmesiden her.

Vi bemærker, at tegnene ”[….]” , "ooo00ooo" og  "<*****>" betyder, at der er fjernet afsnit eller ord fra afgørelserne.

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Inge Merete Søndergaard. Autorisationsnummer 2006-145

Afgørelse

Afgørelse om skærpet tilsyn.

Psykolog Inge Merete Søndergaard. Autorisationsnummer 2006-145

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Christian Normann Lorentsen. Autorisationsnummer 2009-8602

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Karina Louise Reumert Wagtmann. Autorisationsnummer 90100-506

Afgørelse

Afgørelse om forlængelse af skærpet tilsyn. Psykolog Jørn Schaumburg Janby. Autorisationsnummer 35141-2077

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Kaare Bidstrup Beck. Autorisationsnummer 2010-210.

Afgørelse


Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Steen Schiøller. Autorisationsnummer 901001699.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Steen Schiøller. Autorisationsnummer 901001699.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Steen Schiøller. Autorisationsnummer 901001699.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Steen Schiøller. Autorisationsnummer 901001699.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Steen Schiøller. Autorisationsnummer 901001699.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Steen Schiøller. Autorisationsnummer 901001699.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Morten Frank Andersen. Autorisationsnummer 90100785.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Jeppe Lopes-Olesen. Autorisationsnummer 2009-8971

Afgørelse

Afgørelse om midlertidig fratagelse af autorisation. 
Psykolog Masja List Schmidt. 
Autorisationsnummer 2015-430.

Vi gør opmærksom på, at kun en del af afgørelsen offentliggøres, fordi begrundelsen i afgørelsen indeholder følsomme personoplysninger.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik og skærpet tilsyn. Psykolog Ulla Marstrand. Autorisationsnummer 90100-1632

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Svend Henry Drøscher. Autorisationsnummer 2014563

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Sanne Birgit Kirstine Nilsson. Autorisationsnummer 20064686

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Ingrid Hannelore Dircks. Autorisationsnummer 35141-2255

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik og skærpet tilsyn. Psykolog Ellis Baastrup. Autorisationsnummer 90100-235

Afgørelse

Afgørelse om udvidet fagligt påbud. Psykolog Jørn Schaumburg Janby. Autorisationsnummer 35141-2077

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Henrik Bastholm. Autorisationsnummer 35141-1740.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Eva Neerup-Lundh. Autorisationsnummer 90100-920.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Eva Neerup-Lundh. Autorisationsnummer 90100-920.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Henrik Bastholm. Autorisationsnummer 35141-1740

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Bjarne Høyen. Autorisationsnummer 90100-947

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Steen Schiøller. Autorisationsummer 90100-1699

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Eivind Harbeck Johansen. Autorisationsnummer 2013-137

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Bjørn Alf Danielsen. Autorisationsnummer 35141-2257

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Theresia Bach Jensen. Autorisationsnummer 2012-387

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Lis Jønsson. Autorisationsnummer 901001026

Afgørelse

 

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Jørn Schaumburg Janby. Autorisationsnummer 35141-2077

Afgørelse


Afgørelse om alvorlig kritik. 
Psykolog Finn Bech-Nielsen. 
Autorisationsnummer 90100-1216.

Afgørelse

 

Afgørelse om alvorlig kritik. 
Psykolog Faezeh Zand. 
Autorisationsnummer 90100-671.

Afgørelse

 

Afgørelse om fagligt påbud og skærpet tilsyn. 
Psykolog Jørn Schaumburg Janby. 
Autorisationsnummer 35141-2077.

Afgørelse

 

Offentliggørelsesordningens ikrafttrædelse

Offentliggørelse af afgørelser om alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud, gælder for sager, der er modtaget i Psykolognævnet fra den 1. januar 2018. 

Hvad offentliggøres?

Psykologens navn fremgår af den offentliggjorte afgørelse.

Alle andre navne, herunder stednavne, er anonymiseret.

Offentliggjorte afgørelser om alvorlig kritik og faglige påbud ligger på Psykolognævnets hjemmeside i to år regnet fra den dato, hvor afgørelsen blev truffet. Offentliggjorte afgørelser om skærpet tilsyn ligger på Psykolognævnets hjemmeside, indtil udløbet af den fastsatte periode for det skærpede tilsyn.

Domme eller afgørelser om midlertidig og endelig fratagelse eller frakendelse af autorisation offentliggøres på vores hjemmeside så længe dommen eller afgørelsen er gældende, dog højest i 5 år.

Det fremgår af den enkelte afgørelse eller dom, om den handler om:

  • midlertidig og endelig fratagelse eller frakendelse af autorisation m.v. (§ 11 a) eller
  • alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud (§ 11 b)

 

 

Sidst opdateret 08.11.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring