Gå til indhold

Psykolognævnets afgørelser

Her finder du Psykolognævnets afgørelser om fratagelse af autorisation, alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud. Vi bemærker, at tegnene ”[….]” , "ooo00ooo" og "<*****>" betyder, at der er fjernet afsnit eller ord fra afgørelserne.

Du skal være opmærksom på, at der kan være flere psykologer med det samme navn. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på autorisationsnummeret. Du kan finde en psykologs autorisationsnummer i vores database over autoriserede psykologer på hjemmesiden her.

Vi bemærker, at tegnene ”[….]” , "ooo00ooo" og  "<*****>" betyder, at der er fjernet afsnit eller ord fra afgørelserne. 

Afgørelse om skærpet tilsyn. Jette Elisa Marie Buhl. Autorisationsnummer: 35141-2506

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik. Jette Elisa Marie Buhl. Autorisationsnummer: 35141-2506

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om skærpet tilsyn. Bodil Karen Dichow. Autorisationsnummer: 35141-2438

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik. Bodil Karen Dichow. Autorisationsnummer: 35141-2438

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om skærpet tilsyn. Erik Andreasen. Autorisationsnummer: 90100-651

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik. Erik Andreasen. Autorisationsnummer: 90100-651

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om midlertidig fratagelse af autorisation. 
Psykolog Masja List Schmidt. 
Autorisationsnummer 2015-430.

Vi gør opmærksom på, at kun en del af afgørelsen offentliggøres, fordi begrundelsen i afgørelsen indeholder følsomme personoplysninger.

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om midlertidig fratagelse af autorisation. 

Psykolog Asbjørn Skjoldager. 

Autorisationsnummer 35141-2011.

Vi gør opmærksom på, at kun en del af afgørelsen offentliggøres, fordi begrundelsen i afgørelsen indeholder følsomme personoplysninger.

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik. Agnes Andersen. Autorisationsnummer 2011-322

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik. Flemming Zuschlag Christiansen
Autorisationsnummer: 2010-644

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik. Gunnlaugur V. Gudmundsson.  Autorisationsnummer: 35141-161

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik. Svend Henry Drøscher. Autorisationsnummer: 2014-563

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik. Bodil Karen Dichow.  Autorisationsnummer: 35141-2438

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik. Gunnlaugur V. Gudmundsson.  Autorisationsnummer: 35141-161

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik. Elin Myhre Andersen. Autorisationsnummer: 2008-2684

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Dom om fratagelse af autorisation. Hans Peder From. 

Dom (dommen er handicaptilgængelig)

Afgørelse om alvorlig kritik. Benny Emmery. Autorisationsnummer: 90100-1536

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Leif Geoff Cobolt Grieffelde
Autorisationsnummer: 90100-1113

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Svend Henry Drøscher. Autorisationsnummer 2014-563

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Theresia Bach Jensen. Autorisationsnummer 2012-387

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Carsten Juul. Autorisationsnummer 2016-6410-01986

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Jannie Kildested. Autorisationsnummer 90100350.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Jens Myrup. Autorisationsnummer 2017-1818.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Jens Morgenstjerne. Autorisationsnummer 2013-431

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Jette Elisa Marie Buhl. Autorisationsnummer: 35141-2506

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Jonna Bech Midtgaard. Autorisationsnummer 2009-6199.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Camilla Aicha Malika Hasnoui. Autorisationsnummer 2010-13.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Liselotte Liva Valentin Mortensen. Autorisationsnummer 351413076.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Rie Kolding Karnøe. Autorisationsnummer 35414880.

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Kirsten Vita Borre.
Autorisationsnummer: 35141-182

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Sanne Emilie Skov.
Autorisationsnummer: 35141-2925

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Inge Merete Søndergaard. Autorisationsnummer 2006-145

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Christian Normann Lorentsen. Autorisationsnummer 2009-8602

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Karina Louise Reumert Wagtmann. Autorisationsnummer 90100-506

Afgørelse

Afgørelse om alvorlig kritik. Psykolog Kaare Bidstrup Beck. Autorisationsnummer 2010-210.

Afgørelse

Offentliggørelsesordningens ikrafttrædelse

Offentliggørelse af afgørelser om alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud, gælder for sager, der er modtaget i Psykolognævnet fra den 1. januar 2018. 

Hvad offentliggøres?

Psykologens navn fremgår af den offentliggjorte afgørelse.

Alle andre navne, herunder stednavne, er anonymiseret.

Offentliggjorte afgørelser om alvorlig kritik og faglige påbud ligger på Psykolognævnets hjemmeside i to år regnet fra den dato, hvor afgørelsen blev truffet. Offentliggjorte afgørelser om skærpet tilsyn ligger på Psykolognævnets hjemmeside, indtil udløbet af den fastsatte periode for det skærpede tilsyn.

Domme eller afgørelser om midlertidig og endelig fratagelse eller frakendelse af autorisation offentliggøres på vores hjemmeside så længe dommen eller afgørelsen er gældende, dog højest i 5 år.

Det fremgår af den enkelte afgørelse eller dom, om den handler om:

  • midlertidig og endelig fratagelse eller frakendelse af autorisation m.v. (§ 11 a) eller
  • alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud (§ 11 b)

 

 

Sidst opdateret 25.08.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring