Gå til indhold

Hvornår udtaler Psykolognævnet alvorlig kritik?

Det er altid en konkret vurdering, om der er grundlag for at udtale alvorlig kritik.

I Psykolognævnets vurdering heraf indgår følgende forhold:

  • karakteren og alvoren af de enkelte kritikpunkter
  • kritikpunktet eller kritikpunkternes betydning for det arbejde, psykologen har foretaget
  • mængden af forhold, der er kritisable, eller som ville have bidraget til erklæringens værdi
  • om den autoriserede psykolog tidligere har fået kritik eller alvorlig kritik for samme forhold.

Det vil f.eks. kunne give grundlag for at udtale alvorlig kritik, hvis:

  • den autoriserede psykolog har fremstået partisk over for den ene part i en undersøgelsesopgave
  • den autoriserede psykolog i væsentlig grad har overskredet grænserne for sin rolle som undersøger
  • den autoriserede psykologs vurderinger og konklusioner i en erklæring ikke fremstår underbygget i erklæringen
  • der er adskillige mangler og kritikpunkter i det arbejde, den autoriserede psykolog har foretaget
  • den autoriserede psykolog gentagne gange begår de samme fejl i sit virke og/eller de samme mangler i en erklæring.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring