Psykolognævnets medlemmer

Psykolognævnet består af syv medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter.

Formanden er dommer og beskikkes af børne- og socialministeren efter udpegning af vedkommendes retspræsident.

De øvrige seks medlemmer beskikkes ligeledes af børne- og socialministeren efter følgende indstillinger:

 • Et medlem beskikkes efter fælles indstilling fra KL og Danske Regioner
 • Et medlem beskikkes efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
 • Et medlem beskikkes efter fælles indstilling fra Børnerådet og Børns Vilkår
 • Tre medlemmer beskikkes efter indstilling fra Dansk Psykolog Forening.

Stedfortrædere for formanden og for de øvrige medlemmer beskikkes på samme vis.

Psykolognævnets formand beskikkes første gang for en periode på fem år.

De øvrige medlemmer og deres stedfortrædere beskikkes for fire år.

Nævnets medlemmer pr. 1. juli 2017

Medlem og den udpegende myndighed

 • Sanne Bager (formand) - Retspræsident ved Københavns Byret
 • Peter Therkildsen - KL og Danske Regioner
 • Mette Harpsøe Engel - Danske Handicaporganisationer
 • Bente Boserup - Børnerådet og Børns Vilkår
 • Line Thatt Jensen - Dansk Psykolog Forening
 • Rikke Schwartz - Dansk Psykolog Forening
 • Michael Storm - Dansk Psykolog Forening (børnesagkyndig).
Sidst opdateret 04.07.2017