Gå til indhold

Psykolognævnets medlemmer

Psykolognævnet består af 13 medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter.

Formanden er dommer og beskikkes af social-, bolig- og ældreministeren efter udpegning af vedkommendes retspræsident.

De øvrige 12 medlemmer beskikkes ligeledes af børne- og socialministeren efter følgende indstillinger:

 • 2 medlemmer beskikkes efter fælles indstilling fra KL og Danske Regioner
 • 2 medlemmer beskikkes efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
 • 2 medlemmer beskikkes efter fælles indstilling fra Børnerådet og Børns Vilkår
 • 6 medlemmer beskikkes efter indstilling fra Dansk Psykolog Forening.

Stedfortrædere for formanden og for de øvrige medlemmer beskikkes på samme vis.

Psykolognævnets formand beskikkes første gang for en periode på 5 år.

De øvrige medlemmer og deres stedfortrædere beskikkes for 4 år.

Nævnets medlemmer pr. 1. juli 2021

Medlem og den udpegende myndighed:

 • Sanne Bager (formand) - dommer ved Københavns Byret
 • Jess V. Laursen - KL og Danske Regioner
 • Kathe Bjerggaard Johansen - Danske Handicaporganisationer
 • Kitt Boel - Danske Handicaporganisationer
 • Anne Marie Villumsen - Børnerådet og Børns Vilkår
 • Helle Wegener Lund Stokholm - Børnerådet og Børns Vilkår
 • Charlotte Bjerregaard  (børnesagkyndig) - Dansk Psykolog Forening
 • Janni Niclasen (børnesagkyndig)  - Dansk Psykolog Forening
 • Vivian Müggebier (børnesagkyndig) - Dansk Psykolog Forening
 • Christina Stenstrup  (børnesagkyndig) - Dansk Psykolog Forening
 • Malene Hein Damgaard - Dansk Psykolog Forening
 • Merete Elizabeth Houston Lund - Dansk Psykolog Forening

Sidst opdateret 16.02.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring