Links til øvrige myndigheder og organisationer

Psykolognævnet kan henvise til følgende internetadresser, der kan være relevante vedrørende psykologers arbejde, uddannelse m.v.:

Klager over psykologers virke inden for sundhedsvæsenet

Styrelsen for Patientsikkerhed

Finsensvej 15

2000 Frederiksberg

Tlf.: 72 28 66 00

Fax: 72 28 66 01

E-mail:

www.stps.dk

Anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog

I forbindelse med anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog samarbejder Psykolognævnet med Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Bredgade 43

1260 København K

Tlf.: 72 31 78 00

E-mail: vur@uds.dk

www.ufm.dk/anerkendelse

Oplysninger om uddannelsen som psykolog i Danmark

Cand.psych.uddannelsen i Danmark:

Københavns Universitet. Institut for Psykologi

www.psy.ku.dk

Aarhus Universitet. Psykologisk Institut

www.psy.au.dk

Aalborg Universitet. Psykologi

www.psykologi.aau.dk

Syddansk Universitet. Psykologi

www.sdu.dk/psykologi

Specialistuddannelsen, psykologers løn, ansættelse m.v. samt navne og adresser på privat praktiserende psykologer

Dansk Psykolog Forening

Stockholmsgade 27

2100 København Ø

Tlf.: 35 26 99 55

E-mail: dp@dp.dk

www.dp.dk

Sidst opdateret 12.12.2017