Gå til indhold

Andre myndigheder og organisationer

Oversigt over relevante hjemmesider på området.

Styrelsen for Patientklager

Klager over psykologers virke inden for sundhedsvæsenet.

www.stpk.dk

72 33 05 00

stpk@stpk.dk

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Psykolognævnet samarbejder med Styrelsen for Forskning og Uddannelse om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

www.ufm.dk/anerkendelse

72 31 78 00

vur@uds.dk

Universiteter - oplysninger om uddannelsen som psykolog i Danmark

Cand.psych.uddannelsen i Danmark:

Københavns Universitet. Institut for Psykologi

www.psy.ku.dk

Aarhus Universitet. Psykologisk Institut

www.psy.au.dk

Aalborg Universitet. Psykologi

www.psykologi.aau.dk

Syddansk Universitet. Psykologi

www.sdu.dk/psykologi

Dansk Psykolog Forening

Spørgsmål om specialistuddannelsen, psykologers løn, ansættelse samt navne og adresser på privat praktiserende psykologer.

www.dp.dk

35 26 99 55

dp@dp.dk

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring