Andre myndigheder og organisationer

Oversigt over relevante hjemmesider på området.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Klager over psykologers virke inden for sundhedsvæsenet.

www.stps.dk

72 28 66 00

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Psykolognævnet samarbejder med Styrelsen for Forskning og Uddannelse om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

www.ufm.dk/anerkendelse

72 31 78 00

vur@uds.dk

Universiteter - oplysninger om uddannelsen som psykolog i Danmark

Cand.psych.uddannelsen i Danmark:

Københavns Universitet. Institut for Psykologi

www.psy.ku.dk

Aarhus Universitet. Psykologisk Institut

www.psy.au.dk

Aalborg Universitet. Psykologi

www.psykologi.aau.dk

Syddansk Universitet. Psykologi

www.sdu.dk/psykologi

Dansk Psykolog Forening

Spørgsmål om specialistuddannelsen, psykologers løn, ansættelse samt navne og adresser på privat praktiserende psykologer.

www.dp.dk

35 26 99 55

dp@dp.dk

 

Sidst opdateret 03.09.2018