Gå til indhold

Beskyttelse af titler

Titlerne "psykolog" og "autoriseret psykolog" er beskyttede titler i Danmark.

Titlen "psykolog"
Man har kun ret til at betegne sig som psykolog, hvis man har bestået en kandidateksamen i psykologi (cand.psych.).

Man har desuden ret til at betegne sig som psykolog, hvis man har en dermed ligestillet eksamen ved et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution.

Følgende (nu nedlagte) uddannelser er ligestillede med en cand.psych.:

  • Psykologisk-pædagogisk kandidateksamen (cand.pæd.psych.) fra Danmarks Pædagogiske Universitet
  • Magisterkonferens i psykologi (mag.art. i psykologi).
Der er ikke andre danske uddannelser, der giver ret til at bruge den beskyttede titel.

Udenlandske kvalifikationer

Du har ret til at betegne dig som psykolog, hvis du har gennemført en ligestillet uddannelse i udlandet, som du har fået anerkendt af Psykolognævnet.
 

Anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer og ansøgning

Titlen "autoriseret psykolog"
Man har kun ret til at betegne sig som autoriseret psykolog, hvis man har fået autorisation som psykolog fra Psykolognævnet.

Autorisation som psykolog

Uberettiget brug af titlerne
Alle, som bliver bekendt med, at en person uberettiget anvender titlen "psykolog" eller "autoriseret psykolog", kan anmelde forholdet til politiet.

Uberettiget anvendelse af titlerne straffes med bøde.

Forbuddet omfatter også sammensætninger med "-psykolog", f.eks:

  • erhvervspsykolog
  • dybdepsykolog
  • idrætspsykolog
  • sprogpsykolog.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring