Gå til indhold

Hvem fører Psykolognævnet tilsyn med?

Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virksomhed og egnethed til udøvelse af erhvervet.

Tilsynet føres med alle autoriserede psykologer

Psykolognævnet er en tilsynsmyndighed og ikke en klageinstans. Det betyder, at Psykolognævnet selv beslutter, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Tilsynssagerne indledes oftest på baggrund af en henvendelse fra en person, som har været undersøgt af eller er blevet behandlet af en autoriseret psykolog. Nævnet kan også af egen drift indlede en tilsynssag, f.eks. hvis nævnet i flere tilfælde tidligere har udtalt kritik af en psykologs virke eller hvis nævnet eller sekretariatet via medieomtale eller på anden måde bliver opmærksom på, at der kan være grundlag for at indlede en tilsynssag.

Psykolognævnet fører tilsyn med alle autoriserede psykologer uanset ansættelsessted, og uanset om psykologen arbejder inden for eller uden for sundhedsvæsenet.

Hvis den autoriserede psykolog arbejder inden for sundhedsvæsenet, suppleres Psykolognævnet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der behandler klager over konkrete sundhedspersoner.

Hvis Psykolognævnet modtager en konkret henvendelse om en autoriseret psykologs faglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet, henviser Psykolognævnet derfor altid til at gøre brug af den klageadgang, der findes på området i form af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 

Det er psykologens arbejdsopgaver, der er afgørende for, om der er tale om faglig virksomhed inden for eller uden for sundhedsvæsenet.

Læs om psykologfaglig virksomhed uden for sundhedsvæsenet.

Læs om psykologfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet. 

Vil du klage over sundhedsfaglig behandling?

Hvis du ønsker at klage over sundhedsfaglig behandling udført af en autoriseret psykolog eller anden sundhedsperson, kan du kontakte Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Sekretariatet for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn ligger hos Styrelsen for Patientklager.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler de klager, hvor der er et ønske om at rette eventuel kritik mod konkrete sundhedspersoner.

Du finder mere information om Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, og hvordan du klager her 

Sidst opdateret 06.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring