Hvem fører Psykolognævnet tilsyn med?

Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virksomhed og egnethed til udøvelse af erhvervet.

Tilsynet føres med alle autoriserede psykologer

Psykolognævnet er en tilsynsmyndighed og ikke en klageinstans. Det betyder, at Psykolognævnet selv beslutter, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Psykolognævnet fører tilsyn med alle autoriserede psykologer uanset ansættelsessted, og uanset om psykologen arbejder inden for eller uden for sundhedsvæsenet.

Hvis den autoriserede psykolog arbejder inden for sundhedsvæsenet, suppleres Psykolognævnet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der behandler klager over konkrete sundhedspersoner.

Som tilsynsmyndighed vil Psykolognævnet afvente en afgørelse fra en klageinstans, inden Psykolognævnet tager stilling til, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Hvis Psykolognævnet modtager en konkret henvendelse om en autoriseret psykologs faglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet, henviser Psykolognævnet derfor altid til i første omgang at gøre brug af den klageadgang, der findes på området i form af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 

Det er psykologens arbejdsopgaver, der er afgørende for, om der er tale om faglig virksomhed inden for eller uden for sundhedsvæsenet.

Læs om psykologfaglig virksomhed uden for sundhedsvæsenet.

Læs om psykologfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet. 

Vil du klage over sundhedsfaglig behandling?

Hvis du ønsker at klage over sundhedsfaglig behandling udført af en autoriseret psykolog eller anden sundhedsperson, kan du kontakte Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Sekretariatet for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn ligger hos Styrelsen for Patientklager.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler de klager, hvor der er et ønske om at rette eventuel kritik mod konkrete sundhedspersoner.

Du finder mere information om Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, og hvordan du klager her. 

Sidst opdateret 07.12.2018