Gå til indhold

Er du utilfreds med en autoriseret psykologs arbejde?

Hvis du mener, at en autoriseret psykolog ikke har overholdt sine pligter som autoriseret psykolog, kan du gøre Psykolognævnet opmærksom på det ved at sende en skriftlig henvendelse.

Der er ikke tale om en klageadgang, men en adgang til at give Psykolognævnet kendskab til sager, hvor der eventuelt er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Hvad skal henvendelsen indeholde?

Din henvendelse skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan identificere den autoriserede psykolog og det arbejde, som psykologen har udført.

Hvis det arbejde, du er utilfreds med, har omfattet en erklæring eller anden form for skriftligt arbejde, bør du sende det med, hvis det er muligt.

Hvordan sender jeg min henvendelse til Psykolognævnet?

Se her, hvordan du sender henvendelsen. 

Hvad kan jeg forvente, når jeg har sendt min henvendelse til Psykolognævnet?

Vi kvitterer for din henvendelse i et brev, som vi sender til Digital Post. Hvis du er fritaget for at modtage digital post, modtager du et brev med almindelig post.

Herefter hører du som udgangspunkt ikke mere fra Psykolognævnet, da du ikke er part i sagen om din henvendelse. Det betyder, at du ikke bliver hørt, inden Psykolognævnet træffer en afgørelse i sagen. Du bliver heller ikke orienteret om Psykolognævnets afgørelse i sagen.

Det gælder uanset, hvad din henvendelse vedrører, og uanset om Psykolognævnets afgørelse vil kunne få betydning for en sag, som du er part i hos en anden myndighed.

Du bliver dog orienteret, hvis din henvendelse ikke vedrører Psykolognævnets område.  

Hvordan behandler Psykolognævnet min henvendelse?

Som tilsynsmyndighed beslutter Psykolognævnet selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag på baggrund af din henvendelse.

Hvis vi vurderer, at sagen skal undersøges nærmere, beder vi den autoriserede psykolog om at udtale sig om sit arbejde i sagen.

Hvis vi på baggrund af psykologens udtalelse vurderer, at der ikke er grundlag for, at vi foretager os yderligere i sagen, sender vi en afgørelse om det til psykologen.

Hvis vi vurderer, at der er grundlag for at rejse en tilsynssag, bliver sagen behandlet på et møde i Psykolognævnet.

Det er Psykolognævnets medlemmer, der afgør sagen.

Her kan du se, hvem der er medlem af Psykolognævnet.

Psykolognævnets afgørelse bliver sendt til den autoriserede psykolog.

Sidst opdateret 23.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring