Gå til indhold

Anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog

Hvis en person, der er uddannet i psykologi i udlandet, ønsker at bruge titlen "psykolog" i Danmark, skal vedkommende søge om anerkendelse af sine udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

Anerkendelse af udenlandske kvalifikationer

For at få Psykolognævnets anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer, man har opnået som psykolog i udlandet, og dermed ret til at kalde sig "psykolog" i Danmark, skal man sende en ansøgning til Psykolognævnet.  

Psykolognævnets behandling af ansøgninger om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog foregår efter forskellige regelsæt afhængigt af i hvilket land, ansøgeren er statsborger.

Det drejer sig om to forskellige regelsæt for henholdsvis  statsborgere i EU/EØS-lande eller et land som EU har indgået aftale med, og som er omfattet af EU-regler, og statsborgere i tredjelande.

Kravene til ansøgerne i forbindelse med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i udlandet og selve sagsbehandlingen er nærmere beskrevet her:

Procedure for anerkendelse af udenlandske kvalifikationer m.v.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om anerkendelse af dine udenlandske kvalifikationer som psykolog her:

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer.

Anmeldelse af midlertidigt og lejlighedsvist virke

Statsborgere i et EU/EØS-lande eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, og som er etableret i et af disse lande, og fuldt ud kvalificeret til at udøve erhverv som psykolog i et af disse lande, og som ønsker midlertidigt og lejlighedsvist at udøve erhverv som psykolog i Danmark, skal sende en skriftlig anmeldelse til Psykolognævnet, inden arbejdet påbegyndes. Sådanne personer udfører arbejdet i Danmark under den faglige titel, som psykologen har opnået.

Se mere om proceduren for anmeldelse her:

Anmeldelse af midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af psykologerhvervet.

Sidst opdateret 18.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring