Anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog

Hvis en person, der er uddannet i psykologi i udlandet, ønsker at bruge titlen "psykolog" i Danmark, kræver det, at vedkommende får sine udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog anerkendt af Psykolognævnet.

Anerkendelse af udenlandske kvalifikationer

For at få Psykolognævnets anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer, man har opnået som psykolog i udlandet, og dermed ret til at kalde sig "psykolog" i Danmark, skal man sende en ansøgning til Psykolognævnet.  

Psykolognævnets behandling af ansøgninger om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog foregår efter forskellige regelsæt afhængigt af i hvilket land, ansøgeren er statsborger.

Det drejer sig om tre forskellige regelsæt for henholdsvis nordiske statsborgere, statsborgere i EU/EØS-lande eller et land som EU har indgået aftale med, og som er omfattet af EU-regler, og statsborgere i tredjelande.

Kravene til ansøgerne i forbindelse med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i udlandet og selve sagsbehandlingen er nærmere beskrevet her:

Procedure for anerkendelse af udenlandske kvalifikationer m.v.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om anerkendelse af dine udenlandske kvalifikationer som psykolog her:

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer.

Anmeldelse af midlertidigt og lejlighedsvist virke

Statsborgere i et EU/EØS-lande eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, og som er etableret i et af disse lande, og fuldt ud kvalificeret til at udøve erhverv som psykolog i et af disse lande, og som ønsker midlertidigt og lejlighedsvist at udøve erhverv som psykolog i Danmark, skal sende en skriftlig anmeldelse til Psykolognævnet, inden arbejdet påbegyndes. Sådanne personer udfører arbejdet i Danmark under den faglige titel, som psykologen har opnået.

Se mere om proceduren for anmeldelse her:

Anmeldelse af midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af psykologerhvervet.

Sidst opdateret 06.12.2017