Gå til indhold

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer behandles af Psykolognævnet, som er den kompetente myndighed på området. 

Psykolognævnet har udarbejdet en ansøgningsblanket. Blanketten printes ud, udfyldes, dateres og underskrives og sendes til Psykolognævnet sammen med den nødvendige dokumentation, jf. nævnets procedure for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Se her, hvortil du kan sende din ansøgning.

Hvis Psykolognævnet ved modtagelse af en ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ikke umiddelbart kan vurdere, om ansøgerens uddannelse kan ligestilles med en dansk psykologuddannelse, jf. § 2, stk. 1 i lov om psykologer m.v., indhenter nævnet en pligtmæssig vurdering af ansøgerens udenlandske uddannelse fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, jf. § 2a, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 579 af 1. juni 2014 af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Med støtte i styrelsens udtalelse og supplerende oplysninger om ansøgerens eventuelle erhvervserfaring, vurderer Psykolognævnet om ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer er sammenlignelige med de kvalifikationer, som opnås ved den danske uddannelse i psykologi.

Der opkræves ikke gebyr for Psykolognævnets behandling af ansøgninger om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer i psykologi.

Ansøgere, hvor ansøgningen behandles efter EU-reglerne, har krav på en afgørelse indenfor 3 måneder, efter at Psykolognævnet har modtaget alle dokumenter. Psykolognævnet kan dog i særlige tilfælde forlænge sagsbehandlingstiden til 4 måneder.

Der er ikke fastsat bestemte frister for behandling af ansøgninger, som behandles efter danske regler. Når Psykolognævnet har modtaget alle dokumenter bestræber Psykolognævnet sig på at træffe afgørelse så hurtigt som muligt. Du er velkommen til at kontakte Psykolognævnet for oplysning om den forventede sagsbehandlingstid.

Psykolognævnet modtager som udgangspunkt kun bilag i kopi og ikke originaldokumenter.

 

Ansøgningsblanket om anerkendelse (dansk)

 

Ansøgningsblanket om anerkendelse (engelsk)

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring