Gå til indhold

Autorisationsordning for psykologer

Psykologer kan søge om at blive autoriseret af Psykolognævnet.

Ordningen er frivillig, og autorisation er ikke en betingelse for at kunne udføre psykologfagligt arbejde i Danmark. Dog skal bl.a. undersøgelser af børn og forældremyndighedsindehavere, der iværksættes som led i en børnefaglig undersøgelse, udfærdiges af autoriserede psykologer. Læs mere herom nederst på siden.

Hvordan bliver jeg autoriseret psykolog?

For at blive autoriseret psykolog skal man gennemføre den praktiske uddannelse til autorisation. Indholdet af uddannelsen er bestemt af Psykolognævnet. 

Kravene til indholdet af uddannelsen fremgår af retningslinjerne: 

Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse.

Kravene til uddannelsen er overordnet følgende:

Uddannelsens varighed

 • 2 års praktisk arbejde på fuld tid 

Uddannelsens indhold

 • Konfrontationstimer
  • 500 timer med udredning og
  • 500 timer med intervention, hvoraf
   • 200 timer over for individer og
   • 200 timer over for grupper eller
   • 200 timer over for organisationer
 • Supervision
  • 160 timer i alt ved mindst to forskellige supervisorer, hvoraf
   • 40 timer skal være individuel supervision og
   • 40 timer skal være gruppesupervision og
   • 40 timer skal være ved samme eksterne supervisor.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til kravene til autorisation, anbefaler vi, at du i første omgang søger vejledning i retningslinjerne for den praktiske uddannelse. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du dokumenterer uddannelsen, kan du søge vejledning i de blanketter, nævnet stiller til rådighed til brug for dokumentation for, at du  har gennemført den praktiske uddannelse.

Hvis du stadig er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Psykolognævnets sekretariat for nærmere vejledning.

Vi bemærker, at Psykolognævnet ikke kan forhåndsgodkende en ansøgning eller de forskellige forløb i den praktiske uddannelse. Psykolognævnet kan først foretage en egentlig vurdering af en ansøgning, når den modtages til behandling.

Se her, hvordan du sender kontakter Psykolognævnet. 

Arbejdsopgaver, der kræver autorisation

Autorisation er ikke obligatorisk for at kunne arbejde som psykolog i Danmark.

Dog er det inden for nogle psykologfaglige arbejdsområder et lovkrav, at arbejdet udføres af en autoriseret psykolog. Det gælder f.eks. udarbejdelse af psykologiske undersøgelser af børn og forældremyndighedsindehavere, der iværksættes som led i en børnefaglig undersøgelse. Det fremgår af barnets lov § 22, stk. 5, og § 27, stk. 3.  Efter § 67, stk. 4, nr. 3, skal også  undersøgelser af barnets tilknytning til anbringelsesstedet foretages af en autoriseret psykolog.

Derudover er det efter servicelovens § 109, stk. 8, et krav, at den psykologbehandling, der skal tilbydes mindreårige, som ledsager moren under hendes midlertidige ophold på et krisecenter, udføres af en autoriseret psykolog. Samme krav gælder for den behandling, der efter stk. 9 i samme bestemmelse, skal tilbydes de kvinder, der opholder sig på et krisecenter.

Sidst opdateret 07.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring