Gå til indhold

Hvordan dokumenterer jeg min praktiske uddannelse?

Du dokumenterer din praktiske uddannelse på Psykolognævnets blanketter.

Du finder samtlige blanketter og ansøgningsskemaet her.

Hvis du har gennemført den praktiske uddannelse eller dele heraf i udlandet

Uddannelse gennemført i udlandet skal dokumenteres på samme vis som uddannelse gennemført i Danmark, dvs. på de blanketter, Psykolognævet stiller til rådighed.

Her finder du blanketterne.

Her finder du information om udfyldelse af blanketterne.

Særlige krav til dokumentation af udenlandske supervisorers kvalifikationer

Du skal være særligt opmærksom på dokumentation for supervisors faglige baggrund, hvis du har modtaget supervision af udenlandske supervisorer.

Udfyldelse af blanketten for supervision skal i så fald være ledsaget af dokumentation for supervisors autorisation i de tilfælde, hvor der er en autorisationsordning for psykologer i det pågældende land.

Hvis der ikke findes en tilsvarende autorisationsordning, skal supervisors faglige baggrund dokumenteres ved at vedlægge en kopi af supervisors eksamensbevis samt CV.

Hvis du har arbejdet som praksiskandidat

Arbejdsforhold påbegyndt før den 15. maj 2013

Arbejdsforholdet anses oftest for at være virke som selvstændig/privatpraktiserende psykolog med eget CVR-nr. Det betyder, at arbejdsforholdet skal dokumenteres på blanketten om arbejdsforhold som selvstændig sammen med en revisorerklæring.

Der kan imidlertid være tilfælde, hvor arbejdsforholdet i stedet anses for at være en ansættelse. Det afhænger af den konkrete kontrakt/samarbejdsaftale.

Hvis det f.eks. er aftalt, at ferieloven er gældende for praksiskandidaten, betragtes arbejdsforholdet som en ansættelse. Arbejdsforholdet skal derfor dokumenteres på blanketten om arbejdsforhold som ansat.

Arbejdsforhold påbegyndt fra den 15. maj 2013

Med virkning fra den 15. maj 2013 kan praksiskandidater kun få ansættelse hos yderpsykologen. Det vil sige, at disse arbejdsforhold altid skal dokumenteres på blanketten om arbejdsforhold som ansat.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring