Gå til indhold

Om revisorerklæringer

Kun godkendte revisorer, der er tilknyttet en registreret eller statsautoriseret revisionsvirksomhed, kan udføre erklæringsopgaver.

Det betyder, at den revisorerklæring, der skal vedlægges som en del af dokumentationen for arbejdsforhold som selvstændig, skal være udført af en revisor, der er godkendt og tilknyttet en registreret eller statsautoriseret revisionsvirksomhed.

For mere information om kravene til godkendte revisorer m.v. henvises til Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

En bogholder eller en ikke godkendt revisor kan ikke udarbejde en erklæring til brug for dokumentation af den praktiske uddannelse til autorisation som psykolog.

Du kan finde revisorer, der må udføre erklæringsopgaver i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder på www.cvr.dk

Det er vigtigt, at søgningen afgrænses til "Aktive godkendte revisorer" under "Personrolle".

Krav til revisorerklæringen

Revisorerklæringen skal bekræfte psykologens bruttoindtægt i den eller de perioder, hvor psykologen har arbejdet som selvstændig/privatpraktiserende psykolog.

De datoer, der oplyses som arbejdsperiode på blanketten om arbejdsforhold som selvstændig, skal stemme overens med datoerne i revisorerklæringen.

Har man f.eks. arbejdet som selvstændig psykolog fra den 30. juni 2016 til den 31. december 2016, skal revisoren bekræfte bruttoindtægten for perioden fra den 30. juni 2016 til den 31. december 2016. Det er derfor alene denne periode, der skal fremgå i erklæringen.

Se eksempel på revisorerklæring.

Sidst opdateret 22.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring