Gå til indhold

Det kan du forvente af sagsbehandlingen

Her kan du læse om, hvordan Psykolognævnet behandler din ansøgning om autorisation.

Vi kvitterer for modtagelsen af ansøgningen

Når vi har modtaget din ansøgning om autorisation, sender vi et kvitteringsbrev med information om bl.a. den aktuelle sagsbehandlingstid.

Alle breve fra Psykolognævnet bliver sendt til Digital Post, medmindre du er fritaget for digital post.

Sagen fordeles til en sagsbehandler, der gennemgår ansøgningen.

Det er en forudsætning for at få ansøgningen behandlet, at du har indbetalt gebyret. (Find information om betaling af gebyr her.)

Hvis du opfylder betingelserne for autorisation

  • Du modtager et brev med Psykolognævnets afgørelse og dit autorisationsbevis.
  • Din autorisation som psykolog har virkning fra datoen i afgørelsesbrevet.

Hvis vi mangler oplysninger for at kunne behandle din ansøgning

  • Du bliver kontaktet enten telefonisk eller pr. brev 

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at blive autoriseret psykolog

  • Vi sender dig et brev med en afgørelse om afslag på autorisation på det foreliggende grundlag.
  • Du får ikke gebyret tilbagebetalt, hvis du får afslag på din ansøgning, fordi det er selve behandlingen af din ansøgning, du betaler for.  
  • Du er altid velkommen til at søge igen, når du opfylder betingelserne.

Hvornår kan jeg forvente at få svar på min ansøgning?

Den aktuelle sagsbehandlingstid for autorisationssager er på ca. 20 uger regnet fra den dag, hvor vi modtager ansøgningen.

Der er tale om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid.

Sidst opdateret 06.07.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring