Gå til indhold

Det kan du forvente af sagsbehandlingen

Her kan du læse om, hvordan Psykolognævnet behandler din ansøgning om autorisation.

Vi kvitterer for modtagelsen af ansøgningen

Når vi har modtaget din ansøgning om autorisation, sender vi et kvitteringsbrev med information om bl.a. den aktuelle sagsbehandlingstid.

Alle breve fra Psykolognævnet bliver sendt til Digital Post, medmindre du er fritaget for digital post.

Sagen fordeles til en sagsbehandler, der gennemgår ansøgningen.

Det er en forudsætning for at få ansøgningen behandlet, at du har indbetalt gebyret, og sagsbehandlingstiden regnes dermed først fra modtagelsen af gebyret. (Find information om betaling af gebyr her.)

Hvis du opfylder betingelserne for autorisation

  • Du modtager et brev med Psykolognævnets afgørelse og dit autorisationsbevis.
  • Din autorisation som psykolog har virkning fra datoen i afgørelsesbrevet.

Hvis vi mangler oplysninger for at kunne behandle din ansøgning

  • Du bliver kontaktet enten telefonisk eller pr. brev 

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at blive autoriseret psykolog

  • Vi sender dig et brev med en afgørelse om afslag på autorisation på det foreliggende grundlag.
  • Du får ikke gebyret tilbagebetalt, hvis du får afslag på din ansøgning, fordi det er selve behandlingen af din ansøgning, du betaler for.  
  • Du er altid velkommen til at søge igen, når du opfylder betingelserne.

Hvornår kan jeg forvente at få svar på min ansøgning?

Den aktuelle sagsbehandlingstid for behandlingen af ansøgninger om autorisation er på gennemsnitligt ca. 30 uger fra det tidspunkt, hvor Psykolognævnet har modtaget ansøgningen. Heri indgår også ansøgninger, der ikke opfylder dokumentationskravet på ansøgningstidspunktet, og som må afvente ansøgers indsendelse af dokumentation, og dermed medfører en længere sagsbehandlingstid.

 

Sagsbehandlingstiden er således steget, og Psykolognævnet er opmærksom på, at de psykologer, der søger om at blive autoriseret, må afvente en afgørelse om meddelelse af autorisation, før de kan varetage de konkrete opgaver, der kræver autorisation og modtage løntillæg, ligesom det kan være vanskeligt at søge en stilling, der kræver autorisation, før man er blevet meddelt autorisationen.

 

Da der er tale om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid, vil der være autorisationssansøgninger, der bliver behandlet inden, der er gået 30 uger, og der vil også være sager, der tager længere tid. Det kan fx have betydning for sagsbehandlingstiden, om ansøgningen opfylder dokumentationskravet på ansøgningstidspunktet. Hvis ansøgningen ikke indeholder den nødvendige dokumentation, må sagen afvente ansøgers indsendelse af dokumentation, hvilket kan medføre, at den samlede sagsbehandlingstid bliver længere.

 

Hvis du er psykolog og ønsker at blive autoriseret, kan du selv medvirke til at sagsbehandlingstiden bliver kortere ved at sikre dig, at den nødvendige dokumentation er vedlagt din ansøgning. Du kan se, hvad der skal vedlægges i tjeklisten til ansøgningsskemaet, som du finder her. Du kan desuden få vejledning om, hvordan du udfylder de forskellige blanketter, og hvad du skal være særligt opmærksom på i Bilagsdokumentet, som du finder her. Du er også velkommen til at kontakte sekretariatet for Psykolognævnet på telefon 33 41 12 00, som kan vejlede dig, om hvad du skal vedlægge din ansøgning.

 

Psykolognævnet prioriterer en rimelig sagsbehandlingstid inden for alle nævnets områder, som omfatter sagsbehandling i autorisationssager og tilsynssager samt behandling af ansøgninger om anerkendelse af udenlandske uddannelser – for sidstnævnte gælder der en lovbestemt frist for behandlingen af ansøgningen.

 

Psykolognævnet arbejder løbende på at forbedre sagsbehandlingstiden.

Sidst opdateret 11.10.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring