Gå til indhold

Hvordan vurderer Psykolognævnet en tilsynssag?

Psykolognævnets vurdering

Psykolognævnet foretager en juridisk vurdering af, om psykologen efterlever de psykologfaglige forpligtelser.

Læs om autoriserede psykologers pligter her.

Psykolognævnet foretager en konkret vurdering i hver enkelt tilsynssag og inddrager den konkrete sags oplysninger og omstændigheder i øvrigt.

De afgørelser, nævnet træffer, er endelige og kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

I Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer kan man læse mere om de forhold, Psykolognævnet inddrager i sin vurdering af de autoriserede psykologers faglige virksomhed.

Du finder Psykolognævnets vejledende retningslinjer her.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring