Hvordan vurderer Psykolognævnet en tilsynssag?

Psykolognævnets vurdering

Psykolognævnet foretager en juridisk vurdering af, om psykologen efterlever de psykologfaglige forpligtelser.

Læs om autoriserede psykologers pligter her.

Psykolognævnet foretager en konkret vurdering i hver enkelt tilsynssag og inddrager den konkrete sags oplysninger og omstændigheder i øvrigt.

De afgørelser, nævnet træffer, er endelige og kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

I Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer kan man læse mere om de forhold, Psykolognævnet inddrager i sin vurdering af de autoriserede psykologers faglige virksomhed.

Du finder Psykolognævnets vejledende retningslinjer her.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring