Gå til indhold

Særligt for dig, der er autoriseret psykolog

Hvad kan jeg forvente, hvis Psykolognævnet rejser en tilsynssag om mit virke som autoriseret psykolog?

Sagens behandling i Psykolognævnet

Hvis Psykolognævnet vurderer, at der er grundlag for at rejse en tilsynssag – enten på baggrund af en henvendelse eller af egen drift – beder Psykolognævnet dig om at udtale dig om dit virke i den konkrete sag. 

Du modtager et brev med en kopi af henvendelsen og eventuelle bilag til brug for din udtalelse i sagen. Du bliver bedt om at udtale dig om dit virke i den konkrete sag med udgangspunkt i det, der fremgår af henvendelsen. Da Psykolognævnet vurderer dit virke i sagen i sin helhed, kan du opleve, at du også bliver bedt om at udtale dig om forhold, der ikke er nævnt i henvendelsen. 

Høringsbrevet bliver sendt til din e-Boks. Hvis du er fritaget for digital post, modtager du et brev med almindelig post.

Du har som autoriseret psykolog pligt til at afgive de oplysninger, Psykolognævnet vurderer, er nødvendige for at gennemføre tilsynet. 

Når din udtalelse er modtaget, og Psykolognævnet vurderer, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, træffer Psykolognævnet afgørelse i sagen på et møde.

Det er Psykolognævnets medlemmer, der afgør sagen.

Her kan du se, hvem der er medlem af Psykolognævnet.

Du modtager efterfølgende et brev med Psykolognævnets afgørelse og begrundelse for afgørelsen.

Hvad vurderer Psykolognævnet?

Du kan læse om autoriserede psykologers pligter og Psykolognævnets praksis inden for tilsynsområdet i Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer. 

Du finder retningslinjerne her. 

Retningslinjerne findes både i en samlet udgave og opdelt i afsnit på hjemmesiden.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring