Psykolognævnets medlemmer

Psykolognævnet består af 7 medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter.

Formanden er dommer og beskikkes af børne- og socialministeren efter udpegning af vedkommendes retspræsident.

De øvrige 6 medlemmer beskikkes ligeledes af børne- og socialministeren efter følgende indstillinger:

 • 1 medlem beskikkes efter fælles indstilling fra KL og Danske Regioner
 • 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
 • 1 medlem beskikkes efter fælles indstilling fra Børnerådet og Børns Vilkår
 • 3 medlemmer beskikkes efter indstilling fra Dansk Psykolog Forening.

Stedfortrædere for formanden og for de øvrige medlemmer beskikkes på samme vis.

Psykolognævnets formand beskikkes første gang for en periode på 5 år.

De øvrige medlemmer og deres stedfortrædere beskikkes for 4 år.

Nævnets medlemmer pr. 19. marts 2019

Medlem og den udpegende myndighed:

 • Sanne Bager (formand) - dommer ved Københavns Byret
 • Peter Therkildsen - KL og Danske Regioner
 • Heidi Thamestrup - Danske Handicaporganisationer
 • Bente Boserup - Børnerådet og Børns Vilkår
 • Line Thatt Jensen - Dansk Psykolog Forening
 • Rikke Schwartz - Dansk Psykolog Forening
 • Michael Storm - Dansk Psykolog Forening (børnesagkyndig).
Sidst opdateret 05.08.2019