Tilsyn

Den autoriserede psykolog skal i sin faglige virksomhed være opmærksom på følgende regler, skrivelser, vejledninger m.v.:

Generelt om autoriserede psykologers pligter

 
Lovgivning om arbejdsopgaver for autoriserede psykologer
Vejledninger og retningslinjer for undersøgelsesopgaver
Journalføring og opbevaring af journaler (ordnede optegnelser)
 
 

Aktindsigt i journaloptegnelser

Tavshedspligt

Særligt for offentligt ansatte psykologer:

Underretningspligt

 
Samtykke
 
 

Markedsføring af psykologydelser

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 16/04 2020

Sidst opdateret 16/04 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk