Gå til indhold

Tilsyn

Den autoriserede psykolog skal i sin faglige virksomhed være opmærksom på følgende regler, skrivelser, vejledninger m.v.:

Generelt om autoriserede psykologers pligter og nævnets tilsyn

Lovgivning om arbejdsopgaver for autoriserede psykologer
Vejledninger og retningslinjer for undersøgelsesopgaver
Journalføring og opbevaring af journaler (ordnede optegnelser)

Særligt for offentligt ansatte psykologer:

Samtykke
 Markedsføring af psykologydelser

Sidst opdateret 03.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring