Tilsyn

Den autoriserede psykolog skal i sin faglige virksomhed være opmærksom på følgende regler, skrivelser, vejledninger m.v.:

Generelt om autoriserede psykologers pligter

Offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager

Vejledninger og retningslinjer for undersøgelsesopgaver


Journalføring og opbevaring af journaler (ordnede optegnelser)


Aktindsigt i journaloptegnelser

Tavshedspligt

Særligt for offentligt ansatte psykologer:

Underretningspligt


Samtykke


Markedsføring af psykologydelser

Sidst opdateret 07.12.2018