Tilsyn

Den autoriserede psykolog skal i sin faglige virksomhed være opmærksom på følgende regler, skrivelser, vejledninger m.v.:

Generelt om autoriserede psykologers pligter

Vejledninger og retningslinjer for undersøgelsesopgaver

Journalføring og opbevaring af journaler (ordnede optegnelser)


Aktindsigt i journaloptegnelser

Tavshedspligt

Særligt for offentligt ansatte psykologer:

Underretningspligt


Samtykke


Markedsføring af psykologydelser

Sidst opdateret 23.01.2020