Gå til indhold

Autorisation som psykolog

Psykologer, der ønsker at blive autoriseret, skal være opmærksomme på følgende love og retningslinjer for autorisation som psykolog:

Kravene til at blive autoriseret psykolog

 • Lov om psykologer m.v. (psykologloven):
  • § 2 om meddelelse af autorisation,
  • § 3 om fratagelse af autorisation, 
  • § 4 om fremgangsmåden for fratagelse af autorisation, 
  • §§ 9-10 om generhvervelse og fraskrivelse af autorisation, 
  • §§ 11 og 11 a om offentliggørelse af meddelte autorisationer og autorisationsændringer. 

Gebyr for behandling af autorisation

Register over autorisationer

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring