Gå til indhold

Hvad kan Psykolognævnet ikke vurdere?

Følgende forhold ligger uden for Psykolognævnets tilsynsområde: 

1. At vurdere arbejde, der er udført af psykologer, der ikke er autoriserede.

2. At vurdere, om en autoriseret psykolog har overholdt de Etiske principper for Nordiske psykologer.

3. At foretage bevisførelse, f.eks. at afhøre vidner.

4. At give en second opinion, herunder at vurdere om en autoriseret psykolog er kommet frem til den "rigtige" vurdering eller konklusion, og om den autoriserede psykolog har anvendt de "rigtige" tests, interviews- og observationsformer samt fortolket dem korrekt.

Nævnet kan f.eks. ikke sammenligne en erklæring med en anden erklæring, enten ældre eller nyere, om samme person foretaget af en anden psykolog eller en anden fagperson, som eventuelt viser et andet resultat af den undersøgte. De omstændigheder, der var gældende på tidspunktet for en undersøgelse, kan have ændret sig efter undersøgelsen og dermed betyde, at en ny undersøgelse vil give et andet resultat.

5. At bestemme, hvilken betydning Psykolognævnets afgørelse skal have i en eventuel verserende eller afsluttet sag hos den myndighed, der har bedt den autoriserede psykolog om at foretage en undersøgelse eller lignende.

6. Psykolognævnet kan heller ikke forlange, at en erklæring bliver fjernet fra myndighedens journal, eller at den autoriserede psykolog foretager ændringer i erklæringen.

7. At vurdere en anden myndigheds afgørelse eller sagsbehandling i den sag, hvor en autoriseret psykolog har udført at stykke psykologfagligt arbejde, der ligger til grund for myndighedens afgørelse.

Psykolognævnet kan f.eks. ikke udtale sig om myndighedens valg af psykolog i den konkrete sag.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring