Gå til indhold

Temaeftermiddag: Traumeomsorg

Tirsdag d. 23. august 2022 kl. 17-20 byder Ankestyrelsen velkommen til en temaeftermiddag på Stevns for adoptanter og kommende adoptanter. Vi tilbyder oplæg og inspiration fra vores adoptionskonsulent May Britt Skjold.

Temaeftermiddag: May Britt byder velkommen til tre timer med fokus på traumer og traumeomsorg.

På temaeftermiddagen undersøger vi i hvilken grad det er sandt eller falskt at adoptivbørn som udgangspunkt er traumatiserede.

Hvad vil det sige at være traumatiseret og hvor længe følger et evt. traume et barn?

Hvad er et traume egentligt og hvordan adskiller forskellige typer af traumer sig fra hinanden? Adskiller et udviklingstraume sig fra andre typer af traumer? Hvis ja, så hvordan?

Begrebet post traumatisk vækst bliver introduceret. Hvad er det for en størrelse og hvordan kan du få positiv udvikling af et traume?

Vi taler også om traumeomsorg. Hvad er det og hvordan gives helende omsorg? Hvad skal du som adoptivforældre have blik for og kunne navigere i?

Der vil være mulighed for at lytte, spørge og få inspiration fra oplægsholderen såvel som fra andre deltagere.

Du skriver dig på listen til temaeftermiddagen ved at trykke på tilmeldingsknappen. Du vil modtage en kvitteringsskrivelse på, at du har tilmeldt dig.

Efter tilmeldingsfristen sender vi en meddelelse, hvor at det vil fremgå om du har fået en plads eller ej. Du er først endeligt tilmeldt arrangementet, når du har modtaget denne bekræftelse fra Ankestyrelsens Kursusadministration. 

Børn kan ikke deltage i arrangementet.  

Under arrangementet vil der blive serveret kaffe, te, vand og en sandwich.

 

Hvem, hvor hvornår 

Hvem: adoptanter og kommende adoptanter 

Hvornår: Den 23. august 2022 kl. 17-20 

Hvor: Hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig 

Pris: Gratis

Max deltagerantal: 25 personer. Pladserne fordeles efter først- til- mølle-princippet. 

Tilmeldingsfrist: 22. juli 2022 

Tilmeld dig her 

Sidst opdateret 10.05.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring