Gå til indhold

Temaeftermiddag: Styrk den følelsesmæssige intimitet i parforholdet - pas på hinanden og den atmosfære I selv og Jeres børn indånder.

Onsdag den 14. sep. 2022 kl. 16-19 byder Ankestyrelsen velkommen til en temaeftermiddag i Århus for adoptivforældre og kommende adoptanter. Vi tilbyder oplæg og inspiration fra vores adoptionskonsulent Bodil Kappelgaard.

”The space between a couple is the playground of the children” Citat af Hedy Schleife.

John Bowlby gjorde gennem tilknytningsteorien opmærksom på, at alt det omsorgspersoner umiddelbart og naturligt gør for deres børn, tages så meget for givet, at betydningen knapt opdages. I voksenlivet er vores tilknytningsperson primært vores kærlighedspartner. Parforholdsrelationen bliver nemt taget for givet, men denne skal også passes og næres.

Det er et grundlæggende behov for os alle at leve i trygge og livfulde relationer livslangt. For rigtig mange mennesker er det vanskeligt at bevare et livfuldt og trygt parforhold, som begge parter trives i.

Den mest markante stigning i utilfredshed finder sted, når vi får børn. Her oplever mange par, at manglende tid, større pres i hverdagen og for lidt søvn skaber en stigende følelsesmæssig afstand i parforholdet. Parforholdets kvalitet, og parternes trivsel, er derfor slet ikke uvæsentlig for familielivet. Jeres børn er afhængige af Jeres relation og klimaet i hjemmet.

Der vil være mulighed for at lytte, spørge og få inspiration fra oplægsholderen såvel som fra andre deltagere. Du skriver dig på listen til temaeftermiddagen ved at udfylde tilmeldingsskemaet. Du er først endeligt tilmeldt arrangementet, når du, efter tilmeldingsfristens udløb, modtager en bekræftelse fra kursussekretariatet. 

Børn kan ikke deltage i arrangementet.

Under arrangementet vil der blive serveret kaffe, te, vand og frugt samt en sandwich. 

Hvem, hvad hvor

Hvem: Adoptivforældre og kommende adoptanter

Hvornår: Den 14. sep. 2022 kl. 16-19.

Hvor: Århussalen. Sankt Knuds Torv. 3. 8000 Århus C.

Pris: Gratis 

Max deltagerantal: 25

Tilmeldingsfrist: 11. august 2022

Tilmeld dig her

Sidst opdateret 25.04.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring