Sociale links

Praktisk om betalingskurser
Her har vi samlet praktisk information, som vi har erfaring for, at Kursussekretariatet bliver spurgt om.
Betalingskurser
Underviserne på vores betalingskurser tager udgangspunkt i Ankestyrelsens særlige viden om konkrete sager og om deltagernes aktuelle behov.
Skræddersyede kurser og læringsforløb
Ankestyrelsen tilbyder at komme til kommunerne og holde kurser og oplæg.
Kurser for kommuner på det frivillige børneområde
Ankestyrelsen udbyder fra 2019 et begrænset antal kurser indenfor det frivillige børneområde.
Adoption - kurser samt PAS-rådgivning og -undervisning
Her finder du link til kurser og rådgivning om adoption.
Dialogmøder
Vi udbyder en række dialogmøder inden for forskellige fagområder, hvor vi inviterer kommunerne til en åben og uformel dialog .
Læringsteams på adoptionsområdet
Ankestyrelsen tilbyder kommunerne besøg af læringsteams på adoptionsområdet.
Besøg af Ankestyrelsens læringsteam på området for udsatte børn
Vi tilbyder kommunerne besøg af Ankestyrelsens læringsteams på området for udsatte børn.
Besøg af læringsteams
Du kan tilmelde dig kurserne her. De bliver udbudt efter først til mølle-princippet.
Tematiserede besøg af læringsteams
Ankestyrelsen holder et tematiseret besøg i hvert kvartal.
Møder mellem kommune, Statsforvaltning og Ankestyrelsen
Ankestyrelsen tilbyder dialogmøder mellem kommuner, Statsforvaltningen og styrelsen.
Task Force
Vi deltager i Task Force-forløb for kommunerne.
Webinarer
Ankestyrelsens webinarer er onlinekurser, hvor en medarbejder underviser direkte på nettet.
Organisation
Se Ankestyrelsens organisationsdiagram og download det som pdf.
Nøgletal, årsrapporter og resultatplaner
Her kan du læse Ankestyrelsens resultatplan, årsrapport og nøgletal for eksempel sagsantal.
Sagsbehandlingstider
Her på siden kan du se Ankestyrelsens sagsbehandlingstider for de mere end 55.000 sager, som vi afgør om året. Sagerne handler for eksempel om støtte til børn, ældre og personer med handicap samt sager om arbejdsskade og sociale ydelser.
Sagsbehandlingstider for Ankestyrelsens tre største områder
Sagsbehandlingstider for nævn under Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler også sager, som hører under en række nævn. Her på siden finder du sagsbehandlingstiderne for de enkelte nævn.
Ankestyrelsens sager med frister for sagsbehandlingstiden
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 3.200 sager, hvor der er en lovbestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren. Det drejer sig om sager på børneområdet vedrørende visse sager om anbragte børn, sager påklaget fra ungdomskriminalitetsnævnet, sager om tvangsanbringelse af børn, tvangsadoptionssager og sager om udenlandske adoptioner. Herudover har anerkendelsessager fra Psykolognævnet, magtanvendelsessager og sager om tilbud til forsikrede ledige også forskellige lovbestemte frister.
Artikler om Ankestyrelsen
Artikler om styrelsen generelt fra Ankestyrelsens faglige nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
Viser 1-20 af 1000. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 50
Sidst opdateret 17.07.2013