Gå til indhold

Maj 2021

I Nyt om børn for maj kan du bl.a. læse, at Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til indstillinger til børn og unge-udvalg og om nye regler på børneområdet. Vi har offentliggjort en række nye undersøgelser og principmeddelelser, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser på området. God fornøjelse.

Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til indstillinger til børn og unge-udvalg
Over for kommunerne har Ankestyrelsen hidtil i sin vejledning og undervisning meldt ud, at kommunerne ikke må udarbejde alternative indstillinger. Med den nye principmeddelelse 4-21 ændrer Ankestyrelsen denne praksis. Ankestyrelsen vurderer, at alternative indstillinger under visse forudsætninger kan være relevante i for eksempel sager om samvær.

Læs om ændret praksis i forhold til indstillinger til børn og unge-udvalg

Nye regler på børneområdet
I foråret og sommeren 2020 er der sket ændringer i servicelovens regler for anbragte børn og unge. I artiklen gennemgås de mest centrale ændringer, som kommunerne skal være opmærksomme på.

Læs artikel om nye regler på børneområdet

Rapporten ”Mistanke om ulovlige forhold i adoptioner fra Chile til Danmark 1978-1988”
Ankestyrelsen har foretaget en afdækning af det historiske adoptionsformidlingssamarbejde med Chile i årene 1978 til 1988.

Læs rapporten på vores hjemmeside

Klagenævnet for Specialundervisning har i 2020 behandlet flere sager med børn, der gennem længere tid ikke har været i skole
I 2020 har der ud af 180 behandlede folkeskolesager været 25 sager, hvor børnene ikke var i skole. Klagenævnets årsrapport belyser dette og andre tendenser på specialundervisningsområdet.

Læs artikel og hent årsrapport 2020 for Klagenævnet for Specialundervisning

Undersøgelse: Udfordringer med at finde et godt match, når kommunerne anbringer en ung på et opholdssted eller en døgninstitution
Det er en udfordrende proces at foretage et godt match mellem en ung og et opholdssted eller en døgninstitution. Både fordi det kræver viden om stedet og dets kompetencer, men også fordi de unge, der anbringes på opholdssteder og døgninstitutioner, har komplekse udfordringer. Det fortæller sagsbehandlere fra seks kommuner i en ny undersøgelse, som Ankestyrelsen har lavet.

Læs artikel og hent undersøgelsen om seks kommuners praksis ved valg af opholdssted og døgninstitutioner

Undersøgelse: Familiepleje i Norge og Sverige
Ankestyrelsen har i en ny undersøgelse set på organiseringen og brugen af familiepleje i Norge og Sverige og afdækket statistiske forskelle i anbringelsesområdet i Danmark, Norge og Sverige.

Hent undersøgelsen om familiepleje i Norge og Sverige på vores hjemmeside

Undersøgelse: Støtte efter servicelovens § 54 til forældre, hvis barn er blevet anbragt
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for at iværksætte støtte til forældre, hvis barn er blevet anbragt, herunder indholdet af den støtte, som forældre modtager efter servicelovens § 54.

Læs undersøgelsen på vores hjemmeside

Principmeddelelse 4-21 om indstilling til børn og unge-udvalget - alternative indstillinger - samvær - overgreb - betydningen af en sigtelse
Principmeddelelsen fastslår, at når kommunens børn og unge-udvalg skal træffe afgørelse, skal forvaltningen udarbejde en indstilling om, hvad der skal træffes afgørelse om. Børn og unge-udvalget kan i samme møde træffe flere afgørelser om forskellige forhold. Forvaltningen skal udarbejde en indstilling om hvert enkelt forhold, og parterne skal have mulighed for at udtale sig om hvert enkelt forhold, inden udvalget træffer afgørelse.

Læs principmeddelelse 4-21 på Retsinformation


Principmeddelelse 5-21 om samvær - netværk – afbrydelse
Principmeddelelsen er en omskrivning af principmeddelelse 57-15. Omskrivningen, som er foretaget på baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand, indeholder den ændring i forhold til den tidligere udmeldte praksis, at der altid skal træffes en afgørelse, hvis samvær med netværket afslås eller begrænses – også selv om forældremyndighedsindehaveren eller et barn over 12 år ikke ønsker samvær. Det øvrige indhold af principmeddelelse 57-15 om samvær med netværk gælder fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Læs principmeddelelse 5-21 på Retsinformation

Principmeddelelse 6-21 om stedbarnsadoption - samlivskrav - anvendelse af surrogatmor
Principmeddelelsen fastslår: En adoption må kun bevilges, når den kan antages at være bedst for den, som ønskes adopteret, og denne enten ønskes opfostret hos adoptanten eller har været opfostret hos denne, eller der foreligger anden særlig grund til adoptionen.

Læs principmeddelelse 6-21 på Retsinformation

Kurser og læring

Åbne betalingskurser
På grund af covid-19 har vi besluttet, at de åbne kurser indtil sommerferien omlægges fra fysiske kurser til online kurser. Deltagergebyret nedsættes derfor. Vi gentager alle vores kurser, så der er forskellige dage at vælge imellem. Har du allerede tilmeldt dig ét af vores kurser, skal du ikke foretage dig noget - vi ændrer helt automatisk din tilmelding til online deltagelse.

Se aktuelle online kurser på børneområdet:

Den 18. maj 2021 Samvær og kontakt mellem anbragte børn og unge og deres forældre og netværk. (Du kan også vælge kurset den 1. juni 2021).

Se alle vores betalingskurser her

Åbne betalingskurser i det tidlige efterår 2021

Den 6. oktober 2021 i Horsens: Hjælp til forældre til børn med handicap. (Du kan også vælge kurset den 13. oktober i København).

Skræddersyede kurser og længerevarende læringsforløb
Som et supplement til vores åbne betalingskurser tilbyder vi også at undervise en hel afdeling i et bestemt fagområde.

Læs mere om de skræddersyede kurser og læringsforløb

Du er også velkommen til at kontakte os på ast@ast.dk

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn
Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her kan du også følge med i vores arbejde på børneområdet, holde dig ajour med aktuelle kurser samt læse om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring