Gå til indhold

Juli 2021

I Nyt om børn for juli måned kan du bl.a. læse om Børnesagsbarometret for 2021 og om en ny undersøgelse af forskellige tilgange til anbringelsesområdet i de nordiske lande. Du får også nyt om aktuelle kurser på området. God fornøjelse og god sommer.

Børnesagsbarometret 2021 – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet
Børnesagsbarometret er en årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor vi ser på, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Vi har netop offentliggjort den tredje rapport om Børnesagsbarometret på vores hjemmeside.

Læs mere om Børnesagsbarometret 2021

Ankestyrelsen præciserer praksis om kravet om samliv ved stedbarnsadoption
Når Ankestyrelsen vurderer, om en stedbarnsadoption er til barnets bedste, lægger vi vægt på, om familien har opnået den fornødne stabilitet. Udgangspunktet er, at adoptanten på ansøgningstidspunktet skal have levet sammen med sin partner og barnet i mindst to et halvt år. Dette ”samlivskrav” kan Ankestyrelsen dog fravige, hvis samlivet er tilstrækkeligt stabilt. Vi har i principmeddelelse 6-21 fastslået, at en fravigelse ikke forudsætter, at parret har fællesbørn.

Læs artikel på vores hjemmeside

Ny undersøgelse: Forskellige tilgange til anbringelsesområdet i de nordiske lande
Ankestyrelsens nye undersøgelse viser, at familiepleje var den mest hyppige anbringelsestype i både Danmark, Norge og Sverige i 2019. Undersøgelsen viser også, at anbringelsesområdet i Norge og Sverige er forskelligt organiseret og reguleret i lovgivningen, og at de to lande arbejder forskelligt med rekruttering af plejefamilier.

Læs undersøgelsen


Årsberetning for Adoptionsnævnet 2020

Det helt store fokus for nævnet har igen i 2020 været det meget lave antal ansøgere på listen til national adoption. Antallet af børn til bortadoption har til gengæld nået nye højder, og nævnet matchede 40 børn til adoptivfamilier i 2020, det højeste antal børn i mange år.

Læs årsberetningen for 2020

Se også Adoptionsnævnets udgivelse om alder og ventetider 2018-2020

Ny vejledning om afgørelsesbegrebet
Kommunerne træffer hvert år et meget stort antal afgørelser, som kan påklages til Ankestyrelsen. Men hvornår er der reelt tale om en afgørelse? Og hvornår er der tale om procesledende beslutninger og faktisk forvaltningsvirksomhed? Ankestyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om afgørelsesbegrebet, som hjælper kommunerne på vej.

Læs artikel og hent vejledningen

Praksisnotater

Ankestyrelsen afgør hvert år 1200 kommunale sager på møder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Det kalder vi temamøder. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles.

Læs praksisnotat om ulovligt skolefravær


Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på børneområdet, så tilmeld dig ét af vores formidlings- og undervisningstilbud.

Åbne betalingskurser i 2. halvår 2021
Vi glæder os til efter sommerferien, når vi igen kan mødes fysisk med vores kursister på Scandic i København og Horsens. Vi har en bred vifte af relevante kursustilbud:

Den 6. oktober 2021 i Horsens: Hjælp til forældre til børn med handicap. (Du kan også vælge kurset den 13. oktober i København).

Den 2. november 2021 i København: Forældrebetaling og egenbetaling, når børn og unge bliver anbragt uden for hjemmet. Kurset er et halvdagskursus. (Du kan også vælge kurset den 10. november i Horsens).

Den 16. november 2021 i København: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion. (Du kan også vælge kurset den 24. november i Horsens).

Den 23. november 2021 i Horsens: Adoption uden samtykke. (Du kan også vælge kurset den 2. december i København).

Den 24. november 2021 i København: Sager der behandles i børn og unge-udvalget. (Du kan også vælge kurset den 30. november i Horsens).

Se alle vores betalingskurser i vores kursussystem

Kurser for nye medlemmer af Børn-og ungeudvalget
Efter kommunalvalget til efteråret, vil der erfaringsmæssigt være en del nye medlemmer af Børn- og ungeudvalget i kommunerne. Ankestyrelsen vil derfor i 2022 udbyder kurser målrettet de nye medlemmer. Kurserne vil være fordelt over landet. Efter sommerferien, får kommunerne nærmere besked om dette og om muligheden for at bestille kurset til afholdelse i egen kommune.

Skræddersyede kurser og længerevarende læringsforløb
Som supplement til vores åbne betalingskurser, tilbyder vi også at undervise en hel afdeling i et bestemt fagområde.

Læs mere om skræddersyede forløb på vores hjemmeside

Du er også velkommen til at kontakte os på ast@ast.dk

Se eller gense webinar om æresrelaterede sager
I april måned holdt Ankestyrelsen et webinar om det komplekse område ”æresrelaterede sager”. Emnet blev behandlet med udgangspunkt i konkrete sager. Du kan nu se eller gense webinaret på Ankestyrelsens videokanal video.ast.dk. Her finder du både en sammenfatning af webinaret og en video, hvor VISO deler ud af viden om emnet.

Se webinar om æresrelaterede sager

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn
Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her kan du også følge med i vores arbejde på børneområdet, holde dig ajour med aktuelle kurser samt læse om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring