Gå til indhold

Psykolognævnets afgørelser

Her finder du Psykolognævnets afgørelser om fratagelse af autorisation, alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud. Vi bemærker, at tegnene ”[….]” , "ooo00ooo" og "<*****>" betyder, at der er fjernet afsnit eller ord fra afgørelserne.

Du skal være opmærksom på, at der kan være flere psykologer med det samme navn. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på autorisationsnummeret. Du kan finde en psykologs autorisationsnummer i vores database over autoriserede psykologer på hjemmesiden her.

Vi bemærker, at tegnene ”[….]” , "ooo00ooo" og  "<*****>" betyder, at der er fjernet afsnit eller ord fra afgørelserne. 

Afgørelse om alvorlig kritik. 

Mette Holm Christensen. Aut.nr.: 2008-313

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version

Dom om fratagelse af autorisation. 
Masja List Schmidt. 

Vi gør opmærksom på, at kun en del af dommen offentliggøres, fordi begrundelsen i dommen indeholder følsomme personoplysninger.

Dom

Link til handicaptilgængelig version

Dom om fratagelse af autorisation. Asbjørn Skjoldager.

Dom

Link til handicaptilgængelig version

Afgørelse om skærpet tilsyn.

Ellis Bastrup. Aut.nr.: 90100-235

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version

Afgørelse om alvorlig kritik. 

Ellis Bastrup. Aut.nr.: 90100-235

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version

Afgørelse om alvorlig kritik.

Heidi Hvidberg-Hansen. Aut.nr.: 90100-1587

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik.

Thøger Rasmussen. Aut.nr.: 2006-4684

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik.

Jette Elisa Marie Buhl. Aut.nr.: 35141-2506

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik.

Bodil Karen Dichow. Aut.nr.: 35141-2438

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik.

Erik Andreasen. Aut.nr.: 90100-651

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik.

Agnes Andersen. Aut.nr.: 2011-322

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik. 

Flemming Zuschlag Christiansen. Aut.nr.: 2010-644

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik.

Gunnlaugur V. Gudmundsson. Aut.nr.: 35141-161

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik.

Svend Henry Drøscher. Aut.nr.: 2014-563

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik.

Bodil Karen Dichow. Aut.nr.: 35141-2438

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik.

Gunnlaugur V. Gudmundsson.  Aut.nr.: 35141-161

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Afgørelse om alvorlig kritik.

Elin Myhre Andersen. Aut.nr.: 2008-2684

Afgørelse

Link til handicaptilgængelig version.

Dom om fratagelse af autorisation.

Hans Peder From. 

Dom (dommen er handicaptilgængelig)

Offentliggørelsesordningens ikrafttrædelse

Offentliggørelse af afgørelser om alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud, gælder for sager, der er modtaget i Psykolognævnet fra den 1. januar 2018. 

Hvad offentliggøres?

Psykologens navn fremgår af den offentliggjorte afgørelse.

Alle andre navne, herunder stednavne, er anonymiseret.

Offentliggjorte afgørelser om alvorlig kritik og faglige påbud ligger på Psykolognævnets hjemmeside i to år regnet fra den dato, hvor afgørelsen blev truffet. Offentliggjorte afgørelser om skærpet tilsyn ligger på Psykolognævnets hjemmeside, indtil udløbet af den fastsatte periode for det skærpede tilsyn.

Domme eller afgørelser om midlertidig og endelig fratagelse eller frakendelse af autorisation offentliggøres på vores hjemmeside så længe dommen eller afgørelsen er gældende, dog højest i 5 år.

Det fremgår af den enkelte afgørelse eller dom, om den handler om:

  • midlertidig og endelig fratagelse eller frakendelse af autorisation m.v. (§ 11 a) eller
  • alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud (§ 11 b)

 

 

Sidst opdateret 05.07.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring